Propozície

Hlavný organizátor

BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Spoluorganizátori

obec Štrba, Oblastná organizácia cestovného ruchu Vysoké Tatry – Podhorie, Bratislavský maratón, o.z.

Miesto konania

Štrbské Pleso, Slovenská republika

1

Propozície pre beh na 10 km a 5 km

2

ČSOB Kids Nočníček