štartovné

ČSOB maratón

do 30. 06. 2021

35 €

do 31. 07. 2021

40 €

do 04. 09. 2021

45 €

do 30. 06. 2021

33 €

do 31. 07. 2021

38 €

do 04. 09. 2021

42 €

Štafetový polmaratón

do 30. 06. 2021

80 €

do 31. 07. 2021

90 €

do 04. 09. 2021

100 €

Štafetový maratón

do 30. 06. 2021

80 €

do 31. 07. 2021

90 €

do 04. 09. 2021

100 €

do 30. 06. 2021

15 €

do 31. 07. 2021

18 €

do 03. 09. 2021

21 €

Minimaratón

do 30. 06. 2021

13 €

do 31. 07. 2021

15 €

do 03. 09. 2021

18 €

Beh dobrých ročníkov

do 30. 06. 2021

5 €

do 31. 07. 2021

6 €

do 03. 09. 2021

7 €

Detské behy

do 30. 06. 2021

6 €

do 31. 07. 2021

7 €

do 03. 09. 2021

8 €

Preteky lezúňov

do 04. 09. 2021

0 €

Poznámky k cenám

Pri disciplíne Maratón si pozorne prečítajte aj detailné propozície disciplíny, pravidelní účastníci ČSOB Bratislava Maratónu majú možnosť využiť špeciálne zľavy

Štartovné so zľavou 30% si môžu uplatniť všetci klienti ČSOB Finančnej skupiny, kam patria spoločnosti: Československá obchodná banka, OTP Banka Slovensko, ČSOB Poisťovňa, ČSOB Stavebná sporiteľňa, KBC Asset Management, ČSOB Advisory a ČSOB Leasing. Na potvrdenie a verifikáciu, že ste klientom niektorej zo spoločností ČSOB Finančnej skupiny, je potrebné, aby ste si pri prihlásení sa na zvolenú disciplínu vybrali v samostatnom okienku prihlasovacieho formuláru názov člena ČSOB Finančnej skupiny, u ktorého máte zmluvný vzťah a do príslušného poľa uviedli Vaše číslo účtu, prípadne číslo zmluvy. Uvedené údaje budú slúžiť výlučne na verifikáciu vzťahu s ČSOB Finančnou skupinou a budú vykonané zástupcami ČSOB Finančnej skupiny. V prípade, ak Váš vzťah nebude dostatočne preukázaný, organizátor si bude počas prezentácie sa na podujatie, uplatňovať nárok na doplatenie štartovného. Uvedená zľava platí len pre konkrétnu fyzickú osobu (účastníka podujatia) majúcu zmluvný vzťah s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny a je platná len pre klientov ČSOB Finančnej skupiny, ktorá pôsobí v Slovenskej republike. Zľava neplatí pre rodinných príslušníkov takejto osoby. Registrovať sa so zľavou je možné iba 1x. Zľava neplatí pre štartovné na „detské behy“, keďže celý výťažok zo štartovného „detských behov“, bude použitý na charitatívne a podporné projekty pre deti