Mapa areálu

map

map

map

Poznámky k mape


04.09.2021 MINIMARATÓN S NOVÝM ČASOM/ SENIOR RUN & WALK (4,2km) – ŠTART 14:00 (PRIBINOVA ULICA, EUROVEA): beží sa po Pribinovej ulici v smere k Ministerstvu vnútra SR so štartom v zákrute pri Hoteli Sheraton. Popri Ministerstve vnútra SR sa vybieha na lávku Starého mosta (prebieha sa cez električkové koľaje). Beží sa po lávke Starého mosta a zbieha sa doprava na Viedenskú cestu a následne na Krasovského ulicu a do Sadu Janka Kráľa povedľa Rotundy. Sad Janka Kráľa sa obieha až k Leberfinger, kde sa vybieha na Viedenskú cestu. Beží sa po Viedenskej ceste, cez Tyršovo nábrežie, ďalej sa pokračuje popod Starý most na Klokočovu ulicu. Na križovatke Klokočova/hrádza sa vybieha na lávku Starého mosta a zbieha sa popri Ministerstve vnútra SR do CIEĽA (PRIBINOVA ULICA, EUROVEA).

04.09.2021 DESIATKA S BIRELLOM (10 km) - ŠTART (PRIBINOVA ULICA, EUROVEA): beží sa po Pribinovej ulici v smere k Ministerstvu vnútra SR so štartom v zákrute pri Hoteli Sheraton. Popri Eurovea a povedľa reštaurácie Kolkovňa sa podbieha Starý most a pokračuje sa cez parkovisko „osobný prístav“ po promenáde a Dvořákovo nábrežie až na lávku Mosta Lafranconi. Po prebehnutí lávkou mosta sa pokračuje petržalskou stranou hrádze po Viedenskej ceste, kedy pod Mostom SNP odbočíme doprava do Sadu Janka Kráľa. Obehneme Sad Janka Kráľa a vybieha sa na Krasovského, ďalej sa pokračuje cez Tyršovo nábrežie popod Starý most na Klokočovu ulicu. Na križovatke Klokočova/hrádza sa vybieha na lávku Starého mosta a zbieha sa popri Ministerstve vnútra SR do CIEĽA (PRIBINOVA ULICA, EUROVEA).

 

05.09.2021 ČSOB MARATÓN, RENAULT POLMARATÓN, ŠTAFETOVÝ POLMARATÓN, ŠTAFETOVÝ MARATÓN - ŠTART (PRIBINOVA ULICA, EUROVEA): Pribinova ulica - Landererova ulica – Dostojevského rad – Karadžičova ulica – Záhradnícka ulica – Ružinovská ulica – otočka na križovatke Ružinovská/Tomášiková ulica – Ružinovská ulica - Záhradnícka ulica - Odborárske námestie – Americké námestie – Špitálska ulica – Námestie SNP – Uršulínska – Františkánska ulica - Františkánske námestie – Biela ulica – Michalská ulica – Ventúrska ulica – Panská ulica – Laurinská ulica – Štúrova ulica – Jesenského ulica – Mostová ulica - Námestie Ľ. Štúra – Rázusovo nábrežie – Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu – prebeh cez rampy PKO – promenáda/Dvořákovo nábrežie – otočka pod Mostom Lafranconi – promenáda/Dvořákovo nábrežie – Námestie Ľ. Štúra – Vajanského nábrežie – lávka Starého mosta – Viedenská cesta – Krasovského ulica – chodník / Sad Janka Krála – Viedenská cesta – Klokočova – lávka Starého mosta – Pribinova a do CIEĽA - polmaratónci (PRIBINOVA ULICA, EUROVEA).

Bežci v disciplíne maratón prebiehajú do druhého kola cez Dostojevského rad a napájajú sa na pôvodnú trasu z prvého kola od križovatky Landererova / Karadžičova.

Štart/cieľ - Eurovea

2,7 km - 1. Osviežovacia stanica - Zahradnícka/Mraziarenska

4,2 km - 1. Štafetová odovzdávka (polmaratónska štafeta) - Ružinovská

4,3 km - 1. Občerstvovacia stanica - Ružinovská/Tomašikova

7,4 km - 2. Osviežovacia stanica - Námestie Martina Benku

10,1 km - 2. Občerstvovacia stanica - Jesenského

10,3 km - 2. Štafetová odovzdávka (polmaratónska a maratónska štafeta) - Námestie Eugena Suchoňa

12,5 km - 3. Osviežovacia stanica – PKO/promenáda

15,1 km - 3. Občerstvovacia stanica – Zuckermandel/promenáda

16 km - 3. Štafetová odovzdávka (polmaratónska štafeta) – Propeler/promenáda

17,3 km - 4. Osviežovacia stanica - Krasovského/Viedenská cesta

20km - 4. Občerstvovacia stanica - Starý most