ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Propozície - Detský večerný beh Rexík 2018


Pokyny a základné informácie

Štart behu: 

07.09.2018 (piatok) od 19:30 hod.

Deti budú štartovať postupne podľa vekových kategórií (od A po F), približne v 10 minútových časových intervaloch, samostatne chlapci a dievčatá.

Účastnícky limit:

1 000 detí

Dĺžka trate a kategórie: - chlapci a dievčatá

 • A – do 5 rokov (rok narodenia 2013 a mladší) – 300 m
 • B – 6 a 7 rokov (rok narodenia 2011 - 2012) – 300 m
 • C – 8 a 9 rokov (rok narodenia 2009 - 2010) – 600 m
 • D – 10 a 11 rokov (rok narodenia 2007 - 2008) – 600 m
 • E –12 a 13 rokov (rok narodenia 2005 - 2006) – 800 m  
 • F –14 a 15 rokov (rok narodenia 2003 - 2004) – 800 m

Štartovné v závislosti od dátumu platby:

 • 5 € prvých 500 prihlásených detí s riadne zaplateným štartovným, štartové číslo 1 - 499
 • 7 € pre ďalších 500 prihlásených detí s riadne zaplateným štartovným, štartové čísla 500 - 1 000

Štartový balík zahŕňa:

 • štartové číslo s menom a čipom na meranie času (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 10.08.2018),
 • medailu po prebehnutí cieľom,
 • občerstvenie po dobehu do cieľa,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu.

 

Prihlasovanie (registrácia):

 • on-line do 04.09.2018 prostredníctvom predpredaj.sk a bratislavamarathon.com
 • osobne v prípade, ak nebude naplnený účastnícky limit:
  - od 05.09.2018 do 06.09.2018 v Eurovea, vždy v čase od 12:00 do 19:00 hod.

          - 07.09.2017 v Eurovea v čase od 12:00 do 18:00 hod.

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov:

 • od 05.09.2018 do 06.09.2018 v Eurovea, vždy v čase od 12:00 do 19:00 hod.
 • 07.09.2018 v Eurovea v čase od 12:00 do 18:00 hod

V kategórii A a B je možná účasť rodičov na behu spolu s deťmi. Rodičia sa či už samostatne alebo spolu s deťmi zaradia vždy na koniec každej štartovej vlny !!! Dôrazne žiadame rodičov o rešpekt hlavne vo vzťahu k deťom, ktoré bežia samé bez podpory rodičov, rovnako tak navzájom medzi sebou. Nezabúdajte, že svojim správaním a prejavmi „fair – play“ idete deťom príkladom.

 • Deti budú štartovať po jednotlivých kategóriách A až F,
 • Deti štartujú vždy najskôr dievčatá a potom chlapci,
 • Deti štartujú vo vlnách v počte maximálne 50 detí (v kategórii A a B sa očakávajú  3 až 4 štarty/vlny v rámci kategórie),

Vzhľadom na to že, aj detské štartové čísla po novom obsahujú čip !!!, ktorý zaznamená čas každého dieťaťa od prebehu štartovým kobercom po prebeh cieľovým kobercom, je potrebné aby deti prešli po vlastných nohách štart aj cieľ, ináč ich časomiera nezaznamená a dieťa nebude zaradené vo výsledkoch !!!

Upozorňujeme rodičov, že vzhľadom na vlnové štarty a skutočnosť, že deťom bude vyhodnocovaný čistý čas je možné, že celkovým víťazom danej kategórie bude ktorékoľvek dieťa s najrýchlejším časom, bez ohľadu na to, z akej vlny štartuje. 

Do výsledkov sa bude počítať čistý čas, t.j. od prebehnutia štartovacej čiary/koberca až po prebehnutie cieľovej čiary/koberca, nie čas od výstrelu.

Vyhodnotené na pódiu budú a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prebehnú celú vzdialenosť bez výraznejšej pomoci rodičov !!! (nosenie na rukách, prípadne ťahanie detí je zakázané – dieťa nebude diskvalifikované, ale nebude vo výsledkoch hodnotené v rámci poradia najlepších, ktorí budú odmenení).

Organizátor zverejní po podujatí na bratislavamarathon.com výsledkovú listinu, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť on-line diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.

Odmeny:

Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórii získajú vecné ceny.

 

Tešíme sa na Vás !!!

Generálny partner
OFICIÁLNY AUTO PARTNER
Hlavní partneri
Oficiálny hotel
Športový partner
Partner detského behu
Exkluzívny partner
Oficiálne nápoje
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Produktový partner
Sme súčasťou
S podporou
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375