ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Propozície 2017

6. ročník Volkswagen Slovakia run and fun

Najväčšie štafetové preteky dospelých a detí

Pokyny a základné informácie

Hlavný usporiadateľ:     

BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6 , 821 01 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava, Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto, Mestskou časťou Bratislava - Petržalka a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom  

Miesto a dátum konania:

Bratislava, Slovenská republika, Eurovea,  20.05.2017

Disciplíny a program podujatia:

09:00 Ladies štafeta – 3 x 4 km (ženské družstvá) Hobby štafeta – 3 x 4 km (zmiešané družstvá)        
11:00   Detské štafety – 3 členovia 3 x 250 m (od 2011 do 2017)         
11:30   Detské štafety - 3 členovia 3 x 600 m (od 2002 do 2010)   
15:00   Kráľovská štafeta – 3 x 8 km (zmiešané družstvá)           

Trať:  4km a 8km (mapa)

Hlavní funkcionári: 
Riaditeľ pretekov:   Peter Pukalovič
Športový riaditeľ:    Jozef Pukalovič
Vedúci rozhodca:    Marcel Matanin

 

Štartovné za družstvo (v závislosti od dátumu platby):

do 30.4.2017

 • Detské štafety 9€  
 • Ladies štafeta 30€  
 • Hobby štafeta 30€  
 • Kráľovská štafeta 39€

od 1.5.2017 do 20.5.2017 

 • Detské štafety  12€  
 • Ladies štafeta   39€  
 • Hobby štafeta  39€  
 • Kráľovská štafeta  45€  

Všetci účastníci štafetových behov z 12. ročníku ČSOB Bratislava marathon 2017 majú možnosť využiť „Voucher“ s 15% zľavou zo štartovného pri platbe za svoju štafetu. Číselnú kombináciu je potrebné zapísať pri registrácii a požiadať o ňu na karolina@becool.sk

Štartový balíček na podujatí obsahuje:

 • štartové číslo (čip bude umiestnený na štartovom čísle označenom písmenkom C);
 • názov štafety na štartovom čísle pri prihlásení sa a zaplatení štartovného do 10.5.2017

(v on-line formulári je potrebné uviesť názov štafety);

 • medailu po dobehnutí do cieľa pre každého člena štafety vrátane detí !!!;
 • občerstvenie v cieli (pri kráľovskej štafete aj občerstvenie na trati);
 • SMS s výsledným časom, ak si zadáte pri on-line prihlásení sa číslo mobilného telefónu;
 • on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky podujatia a vytlačenia;
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie;
 • možnosť uložiť si osobné veci do úschovne.

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty:

a)     Súhlas so spracovaním osobných údajov,
b)     Prehlásenie o zdravotnom stave,
c)     Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu (v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka / vrátane prevzatia štartového balíka inej štafety ako tej, ktorej ste členom).

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.  

Za štafetu stačí, ak preberie štartový balíček jeden člen štafety !!!

Prihlasovanie (registrácia) :

 • do 17.5.2017 do 18:00 hod. on- line prostredníctvom www.bratislavamarathon.com a predpredaj.sk
 • 18.05.2017  v čase  od 12:00 hod. do 19:00 hod. (osobne – adidas  - Bory Mall)
 • 19.05.2017  v čase  od 12:00 hod. do 19:00 hod. (osobne – adidas  - Bory Mall)
 • 20.05.2017  v čase  od 08:00 hod. do 13:00hod.  (osobne v mieste konania podujatia)

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

 • 18.05.2017  v čase  od 12:00 hod. do 19:00 hod. (adidas – Bory Mall)
 • 19.05.2017  v čase  od 12:00 hod. do 19:00 hod. (adidas – Bory Mall)
 • 20.05.2017  v čase  od 08:00 hod. do 13:00 hod. (v Eurovea EXPO , 1. poschodie pri kinách). 

Upozornenie:
Nenechávajte si svoju prezentáciu na poslednú chvíľu, budete mať čas v kľude sa pripraviť na štart a užiť si atmosféru podujatia !!!

Pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte vytlačeným „Čiarovým kódom“, ktorý Vám príde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. To isté platí aj v prípade, ak budete preberať štartový balíček za iného účastníka. Za štafetové družstvo stačí ak ho príde prezentovať jeden člen štafety. 

Možnosti platenia štartovného:
a) platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využití platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému na www.bratislavamarathon.com a predpredaj.sk
b) osobne pri prezentácii.

Výška štartovného závisí od dátumu, kedy bola platba v hotovosti alebo platobnou kartou zaplatená (nie od dátumu prihlásenia sa v systéme). Pri platbe platobnou kartou cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení a v štartovej listine si registráciu štafety môžete hneď verifikovať.  Zaplatené štartovné sa späť nevracia. 

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné

Na zadnej strane štartového čísla máte rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Ak nastala nejaká zmena v čase medzi registráciou a prezentáciou, oznámte tieto skutočnosti organizátorom počas prezentácie.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Vekový limit:
- Kráľovská štafeta – 16 rokov (ročník narodenia 2001 a starší)

Šatne a úschovňa:
Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.

Občerstvenie:
Každý účastník získa po dobehnutí do cieľa individuálne občerstvenie (pri kráľovskej štafete bude pripravené aj občerstvenie na trati).

Pokyny:
Presné pokyny o odovzdávke štafiet budú zverejnené na web stránke podujatia www.bratislavamarathon.com v priebehu mesiaca apríl.

Meranie časov:
Meranie zabezpečuje VOS-TPK pomocou čipov. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom.

Výsledky:
Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk  a následne na bratislavamarathon.com. Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo  výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom čase.)


Kontakt:  Telefón: 00421/904 404 638
e-mail: info@becool.sk

Odmeny:
Najlepšie 3 družstvá v každej disciplíne dostanú vecné ceny.

Zdravotná a záchranná služba:
V priestore štartu a cieľa , rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícií rýchla zdravotná a záchranná služba.

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 30.04.2017 má štafeta možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak štafeta oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v čase od 10.05.2017 do 20.05.2017, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, s jeho písomným súhlasom zaslaným mailom na adresu info@becool.sk, môžete tak urobiť písomne na info@becool.sk najneskôr do 30.04.2017. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi.Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Preregistrácia v čase od 01.05.2017 do dňa kedy začne výdaj štartových balíkov je spoplatnená sumou 5,-Eur, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka. 

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, štafeta bude diskvalifikovaná.

Protesty:
Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Kontakt: BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

Tešíme sa na Vás !!!

 

Generálny partner
Oficiálne nápoje
Produktový partner
Podpor charitatívny projekt
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375