ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Majstrovstvá SR mužov, žien, juniorov, junioriek a veteránov v cestnom behu na 10 km

(jednotlivci a družstvá)

Propozície


Usporiadateľ:

Z poverenia SAZ spoločnosť BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

Spoluorganizátori:

Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré mesto, Mestská časť Petržalka, Bratislavský samosprávny kraj

Termín:

08.09.2018

Miesto:

Eurovea, Pribinova ulica, centrum mesta Bratislava, Slovenská republika

Čas podujatia:

17:00 - 22:00 hod.

Štart behu: 

20:00 hod. Eurovea – Pribinova ulica

Cieľ:

Eurovea – Pribinova ulica

Trať:

10 km - mestský okruh vedúci cez mestské časti Staré mesto a Petržalka - s pevným povrchom

Časový limit:

1,5 hodiny (do 21.30 hod.)

Pravidlá:

preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov:

Peter Pukalovič

Športový riaditeľ:

Marcel Matanin

Technický riaditeľ a hlavný usporiadateľ: 

Jozef Pukalovič

Delegát SAZ

Martin Pupiš

Vedúci rozhodca:

Miroslav Helia

Inštruktor rozhodcov

Ján Koštial

Športovo technický delegát

Pavel Kováč

 

 

Prihlasovanie:

- on-line do 04.09.2018 prostredníctvom www.predpredaj.sk   a www.bratislavamarathon.com

a zároveň je nutné sa prihlásiť aj na:

- Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli
http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná do 4.9. 2018 do 12:00 hod.  Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihlasovanie družstiev

Jednotlivých členov družstiev prihlásiť e-mailom športovo techickému delegátovi do 4.9.2018 do 12:00 hod. na e-mail: kovacpsk@gmail.com

Štartovné:

15 € resp. 17 € podľa dátumu prihlásenia pre pretekárov registrovaných v SAZ

Možnosti platenia štartovného:

platobnou kartou

Kategórie: 

Muži:

 • Muži - ročníky narodenia 1998 a starší
 • Juniori - ročníky narodenia 1999 a 2000, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie
 • Veteráni - pretekári s dátumom narodenia 8.9.1983 a starší, v 1-ročných kategóriách. Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci dátum 8.9.2018

Ženy

 • Ženy - ročníky narodenia 1998 a starší
 • Juniorky - ročníky narodenia 1999 a 2000, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie
 • Veteránky - pretekárky s dátumom narodenia 8.9.1983 a starší, v 1-ročných kategóriách. Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci dátum 8.9.2018

Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

Súťaž družstiev:

Družstvo tvoria najmenej traja a najviac piati pretekári, Hodnotené budú iba družstvá ktorých aspoň traja členovia dobehnú do cieľa

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

- od 05.09.2018 do 07.09.2018 v Eurovea, vždy v čase od 12:00 do 19:00 hod.
- 08.09.2018 od 10:00 do 17:00 hod. v Eurovea

Štartový balík zahŕňa:

 • štartové číslo s menom a zabudovaným čipom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 10.08.2018),
 • medailu po prebehnutí cieľom,
 • občerstvenie na trati,
 • občerstvenie po dobehu do cieľa,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa,
 • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni.

Funkčné účastnícke tričko adidas response s grafikou podujatia si môžete kúpiť v požadovanej veľkosti spolu s on-line registráciou  v cene 20 Eur. Ak nedôjde k vypredaniu jednotlivých veľkostí pred samotnou akciou, budete si môcť tričko kúpiť aj priamo na podujatí (počet tričiek je limitovaný).  

Poistenie:

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť
Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Meranie časov:

Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výkon pretekára bez správne umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený!  Výsledný čas bežca bude určený podľa gun time štartu zóny, v ktorej bežec štartuje.

Výsledky: 

Budú zverejnené po skončení podujatia na www.bratislavamarathon.com  a www.atletika.sk

Informácie: 

Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com.

Kontakty: 

telefón:  0904 404 638, e-mail: info@becool.sk

Tituly a odmeny:

Víťaz každej kategórie získava titul Majster SR na rok 2018 Pretekári na 1.– 3. mieste dostanú medailu a diplom. Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ. (Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční na pódiu počas slávnostného ceremoniálu približne o 21.20 hod.).

Hodnotenie družstiev:

Hodnotené budú iba družstvá ktorých aspoň traja členovia dobehnú do cieľa. O  umiestnení družstva rozhodne súčet umiestnení z redukovaného poradia, zostaveného z troch najlepších členov družstva. V prípade rovnosti súčtu umiestnení o poradí rozhodne lepšie umiestnenie tretieho pretekára družstva.

Hodnotenie veteránov:

Podľa 1-ročných koeficientov WMA pre beh na 10 000 m

Šatne a úschovňa:

Možnosť prezlečenia sa bude v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne. Sledujte detailné informácie, aktuality a mapku k podujatiu na bratislavamarathon.com.

WC:

Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Zdravotná služba:

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Generálny partner
OFICIÁLNY AUTO PARTNER
Hlavní partneri
Oficiálny hotel
Športový partner
Partner detského behu
Exkluzívny partner
Oficiálne nápoje
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Produktový partner
Sme súčasťou
S podporou
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375