ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

9. ročník bratislavského nočného behu – TELEKOM NIGHT RUN 2017

Propozície


Pokyny a základné informácie

Usporiadateľ:

BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

Spoluorganizátori:

Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré mesto, Mestská časť Petržalka, Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavsky maraton, o.z., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava
IČO: 42176221, DIČ: 2023491470, účet ČSOB: 4016749612/7500

BE COOL Bory, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava
IČO: 47 907 622, účet ČSOB: 4020666764/7500

Termín: 09.09.2017

Miesto: Eurovea, Pribinova ulica, centrum mesta Bratislava, Slovenská republika

Čas podujatia: 17:00 - 22:00 hod.

Štart behu: 20:00 hod. Eurovea – Pribinova ulica

Cieľ: Eurovea – Pribinova ulica

Trať:

10km - mestský okruh vedúci cez mestské časti Staré mesto Petržalka - pevným povrchom

 

Štafetový beh 2x5 km

Miesto odovzdávky : Vajanského nábrežie (5km) 

Výška štartovného : 14,-Eur na osobu, 28,-Eur na dvojicu 

Limitovaný počet : prvých 200 dvojíc prihlásených so zaplateným štartovným 

Štartový balíček vrátane štartového čísla, medaile a ďalších benefitov pre oboch členov štafety 

Vyhlásené a ocenené budú prvé tri dvojice dámske, pánske a zmiešané páry, ktoré získajú vecné ceny.

 

Časový limit: 1,5 hodiny (do 21.30 hod.)

Pravidlá: preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov : Peter Pukalovič

Športový riaditeľ : Marcel Matanin

Technický riaditeľ a hlavný usporiadateľ : Jozef Pukalovič

Vedúci rozhodca : Iveta Cihová

Zástupca vedúceho rozhodcu : Miroslav Helia

Asistent vedúceho rozhodcu : Imrich Ozorák

Účastnícky limit:

Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 4500 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Celkový účastnícky limit je 5000 bežcov, 500 vstupov je vyhradených pre partnerov podujatia a nejde do voľného predaja. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku (resp. po zadaní voucher kódu zaslaného organizátorom do prihlasovacieho systému), kedy mu systém pridelí štartové číslo.

Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, ktorý sa prihlásil, ale neuhradil štartovné, resp. nezadal voucher kód, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu (zadávať kód).

Prihlasovanie:

 • on-line do 05.09.2017 prostredníctvom predpredaj.sk a bratislavamarathon.com
 • osobne v prípade, ak nebude naplnený účastnícky limit:
  - od 06.09.2017 do 08.09.2017 v Eurovea, vždy v čase od 12:00 do 19:00 hod.
  - 09.09.2017 od 10:00 do 17:00 hod. v Eurovea (presné miesto bude upresnené)

Dôležité upozornenie: V rámci prihlasovacieho formuláru uveďte svoj čas dosiahnutý na podujatí v minulom roku (2016), resp. čas dosiahnutý v roku 2016 alebo 2017 na podujatí s dĺžkou trate 10km. Štartový koridor bude rozdelený do 4 zón podľa zadaného času čo zabezpečí plynulejší štart a prebeh prvých kilometrov. Detailná zonácia bude zverejnená na stránke podujatia.

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou  alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe. 

Výška štartovného závisí od dátumu (dňa) kedy bola platba zaplatená (nie od dátumu registrácie sa v systéme). Pri platbe online cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, preto Vám odporúčame využiť túto možnosť platby, vaše úspešné prihlásenie si môžete hneď verifikovať v zozname prihlásených.

Firemný beh:
Minimálny počet v tíme je 5 bežcov. V prípade nahlásenia viacej členov do tímu sa vyhodnotí súčet 5 najrýchlejších časov z bežcov tímu. Aspoň 2/3 bežcov musia byť zamestnanci jednej firmy (nie členovia športového ani iného klubu). Názov tímu musí byť uvedený u všetkých bežcov rovnako, v opačnom prípade organizátor negarantuje správne zaradenie bežca do teamu (napr. TELEKOM).

Registrácia: Pri zaregistrovaní tímu je potrebné uviesť názov tímu a požadované údaje pri každom členovi tímu.

Odmeny: Vyhodnotené budú 3 najlepšie tímy v absolútnom poradí.  

Štartovné - v závislosti od dátumu platby:

15 € pre prvých 2000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným, štartové číslo 501 - 2500
17 € pre ďalších 2500 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným, štartové čísla 2501- 5000

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 01.09.2017 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku tohto podujatia.

Možnosti platenia štartovného:

 • platobnou kartou
 • ak nebude naplnený účastnícky limit osobne na mieste prezentácie účastníkov

Kategórie:  

 Muži:
• M hlavná kategória (rok narodenia 1978 – 1999)
• M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1968 – 1977)
• M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1958 – 1967)
• M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1957 a skôr)


Ženy:
• Ž hlavná kategória (rok narodenia 1978 – 1999)
• Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1968 – 1977)
• Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1958 – 1967)
• Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1957 a skôr)

Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok , ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

- od 06.09.2017 do 08.09.2017 v Eurovea, vždy v čase od 12:00 do 19:00 hod.
- 09.09.2017 od 10:00 do 17:00 hod. v Eurovea (presné miesto bude upresnené)

Štartový balík zahŕňa:

 • štartové číslo s menom a zabudovaným čipom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 9.08.2017),
 • medailu po prebehnutí cieľom,
 • občerstvenie na trati,
 • občerstvenie po dobehu do cieľa,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa,
 • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni.

Funkčné účastnícke tričko adidas response s grafikou podujatia si môžete kúpiť v požadovanej veľkosti spolu s on-line registráciou v cene 20 Eur. Ak nedôjde k vypredaniu jednotlivých veľkostí pred samotnou akciou, budete si môcť tričko kúpiť aj priamo na podujatí (počet tričiek je limitovaný).

Štartové koridory:

V rámci prihlasovacieho formuláru preto nezabudnite uviesť svoj čas dosiahnutý na podujatí v minulom roku (2016), resp. čas dosiahnutý v roku 2016 alebo 2017 na podujatí s dĺžkou trate 10km. Štartový koridor bude rozdelený do 4 zón podľa zadaného času čo zabezpečí plynulejší štart a prebeh prvých kilometrov. Pretekár, ktorý neuvedie svoj čas bude automaticky zaradený na záver štartového poľa do poslednej zóny. Dôrazne vás žiadame, aby ste uvádzali vaše reálne dosiahnuté časy, aj takouto formou prejavujete rešpekt svojim kolegom bežcom.

Poistenie:

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť
Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Meranie časov:

Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výkon pretekára bez správne umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený!
Výsledný čas bežca bude určený podľa gun time štartu zóny, v ktorej bežec štartuje.

Výsledky: Budú zverejnené po skončení podujatia na bratislavamarathon.com.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com.

Kontakty:

telefón: 0904 404 638

e-mail: info@becool.sk

Vecné ceny:

- Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú vecné ceny.
- Vecné ceny získajú aj prví traja v jednotlivých veteránskych kategóriách
(Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční na pódiu počas slávnostného ceremoniálu približne o 21.20 hod.).

Šatne a úschovňa:

Možnosť prezlečenia sa bude v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne. Sledujte detailné informácie, aktuality a mapku k podujatiu na bratislavamarathon.com.

WC:

Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Zdravotná služba:

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Upozornenie: Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov. Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých kolegov.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto
propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzujeme právo ukončiť registráciu
účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na podujatí.

Tešíme sa na Vás !!!

 

 

Generálny partner
OFICIÁLNY AUTO PARTNER
Hlavní partneri
Oficiálny hotel
Športový partner
Partner detského behu
Exkluzívny partner
Oficiálne nápoje
Oficiálny TIME PARTNER
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Produktový partner
Partner registrácie
Meteorologicky servis
Sme súčasťou
S podporou
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375