ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Pravidlá prihlásenia do behu

Prehlasujem, že som dostatočne pripravený na štart na pretekoch Telekom Night Run v Bratislave. Zdravotný stav a kondičná pripravenosť mi umožňujú absolvovať vybranú disciplínu, v ktorej štartujem na vlastnú zodpovednosť. Nie som si vedomý žiadnych závažných zdravotných ťažkostí, ktoré by mi zabraňovali absolvovať plnú fyzickú záťaž spojenú s účasťou na vybranej disciplíne.

Súčasne udeľujem organizátorom podujatia neodvolateľný a bezplatný súhlas na použitie mojej fotodokumentácie a video dokumentácie zhotovenej počas podujatia pre akékoľvek účely ďalšej prezentácie podujatia.

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím s tým, aby organizátor podujatia BE COOL, s.r.o. spracoval moje osobné údaje uvedené v prihláške pre účely vedenia evidencie bežcov na tomto podujatí v zmysle nižšie uvedeného.

Ako dotknutá osoba v zmysle paragrafu 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam svoj súhlas spoločnosti BE COOL, s.r.o (ďalej len prevádzkovateľ), Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, IČO: 35 751 452 na spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel.

Pre účely tohto súhlasu sa pod pojmom „Podujatia“ rozumejú najmä tieto Podujatia: Bratislavský maratón a jeho disciplíny, Zimné desiatky, štafetový beh Run and Fun, Ženský beh, Night Run v Bratislave, Night Run na Donovaloch a High Tatras Night Run vo Vysokých Tatrách.

Zoznam osobných údajov : meno, priezvisko, titul, ulica, PSČ, štát, národnosť, dátum narodenia, pohlavie, meno na štartovom čísle, emailový kontakt, telefonický kontakt, najlepší čas v zvolenej disciplíne, klub, členstvo v Slovenskom Atletickom Zväze (SAZ), zľavový kupón (voucher), výšku príspevku na UNICEF, uvedenie či je klientom niektorej spoločnosti ČSOB, číslo produktu v uvedenej spoločnosti ČSOB, identifikátor zamestnanca ČSOB, identifikátor dm klubovej karty, VPA identifikátor, dátum začiatku členstva v Bratislava Marathon Running Clube (ďalej BMRC), dátum platnosti členstva v BMRC, kód a názov zdravotnej poisťovne, poznámka, identifikácia objednaných produktov, dátum a čas prezentácie bežca, dátum platby a stav platby, výsledný čas bežca, dokumentácia (fotografie, video, hlasový záznam), vygenerované EAN číslo

Vymedzený účel : prihlasovanie a registrácia účasti na Podujatiach, spracovanie štartovacej listiny Podujatia, spracovanie výsledkovej listiny Podujatia, vytvorenie mojej bežeckej zložky/konta (meno a priezvisko, titul, ulica, PSČ, štát, národnosť, dátum narodenia, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, dátum platby a stav platby členstva BMRC, dátum začiatku členstva v BMRC, dátum platnosti členstva BMRC), priznanie zľavy člena BMRC, predvyplnenie údajov bežca z bežeckej zložky pri registrácií účasti na Podujatiach, spracovanie merania môjho dosiahnutého času na Podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach na stránke www.bratislavamarathon.com, www.sportsofttiming.sk, www.vos-tpk.sk, www.predpredaj.sk, www.facebook.com, zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo), vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z účasti na Podujatí aj jeho sprievodných akcií (promo, propagácia, charita) vo verejných telekomunikačných kanáloch (TV, rozhlas, facebook, YOU TUBE, printové médiá - Šport, Pravda, Sme, Nový čas, RUN, Mama a ja, FIT štýl, Bratislavský kuriér, In.Ba, beháme.sk, Staromestské noviny, Slovenka, STAR, LaFamme, spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa pred, počas a po Podujatí, spracovanie osobných údajov za účelom účasti na propagačnej súťaži organizovanej spoločnosťou BE COOL, s.r.o., spracovanie osobných údajov za účelom spracovania dokumentačných materiálov spoločnosti BE COOL s.r.o., pre informačné a dokumentačné účely partnerov Podujatí.

Súhlasím, aby osobné údaje (zoznam) boli sprístupnené tretím stranám, spoločnostiam BE COOL Store, s.r.o., Bratislavský maratón, o.z., Sport Kids Academy, o.z., RETRO Sport & Wellness, s.r.o. a partnerom Prevádzkovateľa (spoločnosti, ktoré sú partnermi Prevádzkovateľa na podujatiach) za účelom poskytnutia výhod pri využití ich služieb alebo kúpe ich tovaru, pre informačné a dokumentačné účely. Poskytnuté osobné udaje: meno a priezvisko, titul, ulica, PSČ, mesto, štát, dátum narodenia, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, EAN číslo, dátum vzniku členstva v BMRC, dátum platnosti členstva v BMRC.

Súhlasím, aby osobné údaje (zoznam) boli poskytnuté sprostredkovateľom, spoločnostiam Music Media, s.r.o. (pre účely: prihlasovanie a registrácia účasti na Podujatiach, priznanie zľavy člena BMRC, predvyplnenie údajov bežca z bežeckej zložky pri registrácií účasti na Podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach na stránke www.predpredaj.sk, vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z účasti na Podujatí aj jeho sprievodných akcií (promo, propagácia, charita) vo verejných telekomunikačných kanáloch (TV, rozhlas, facebook, YOU TUBE, printové médiá - Šport, Pravda, Sme, Nový čas, RUN, Mama a ja, FIT štýl, Bratislavský kuriér, In.Ba, beháme.sk, Staromestské noviny, Slovenka, STAR, LaFamme, spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa pred, počas a po Podujatí, pre informačné a dokumentačné účely partnerov Podujatí), VOS TPK, s. r. o. (pre účely: spracovanie štartovacej listiny Podujatia, spracovanie výsledkovej listiny Podujatia, spracovanie merania môjho dosiahnutého času na Podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach na stránke www.sportsofttiming.sk, www.vos-tpk.sk, zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)) , END, spol. s r.o. (pre účely: spracovanie štartovacej listiny Podujatia, spracovanie výsledkovej listiny Podujatia, spracovanie merania môjho dosiahnutého času na Podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach na stránke www.sportsofttiming.sk, www.vos-tpk.sk, zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)), creona, s.r.o. (pre účely: prihlasovanie a registrácia účasti na Podujatiach, spracovanie štartovacej listiny Podujatia, spracovanie výsledkovej listiny Podujatia, vytvorenie mojej bežeckej zložky/konta (meno a priezvisko, titul, ulica, PSČ, štát, národnosť, dátum narodenia, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, dátum platby a stav platby členstva BMRC, dátum začiatku členstva v BMRC, dátum platnosti členstva BMRC), priznanie zľavy člena BMRC, predvyplnenie údajov bežca z bežeckej zložky pri registrácií účasti na Podujatiach, spracovanie merania môjho dosiahnutého času na Podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach na stránke www.bratislavamarathon.com, www.facebook.com, zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo), vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z účasti na Podujatí aj jeho sprievodných akcií (promo, propagácia, charita) vo verejných telekomunikačných kanáloch (TV, rozhlas, facebook, YOU TUBE, printové médiá Šport, Pravda, Sme, Nový čas, RUN, Mama a ja, FIT štýl, Bratislavský kuriér, In.Ba, beháme.sk, Staromestské noviny, Slovenka, STAR, LaFamme, spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa pred, počas a po Podujatí, spracovanie osobných údajov za účelom účasti na propagačnej súťaži organizovanej spoločnosťou BE COOL, s.r.o., spracovanie osobných údajov za účelom spracovania dokumentačných materiálov spoločnosti BE COOL s.r.o., pre informačné a dokumentačné účely partnerov Podujatí). Doba platnosti súhlasu : dva mesiace po termíne konania behu

 

Generálny partner
OFICIÁLNY AUTO PARTNER
Hlavní partneri
Oficiálny hotel
Športový partner
Partner detského behu
Exkluzívny partner
Oficiálne nápoje
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Produktový partner
Sme súčasťou
S podporou
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375