Predbežný harmonogram večera

17:00 - 18:00

Príchod hostí

18:00 - 18:15

Zahájenie večera

18:20 - 18:50

Vyhodnotenie kategórii Running Gala 1. vstup

18:50 - 19:15

Príhovory partnerov

19:20 - 20:00

Raut + vystúpenie On The Road 1.set

20:00 - 20:30

Vyhodnotenie kategórii Running Gala 2. vstup

20:45 - 21:15

Dražba

21:15 - 22:00

Vystúpenie On The Road 2.set

23:00

Predpokladaný záver podujatia