ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

TATRANSKÁ KORIDA

Tatranská korida

Krosová korida ktorá sa uskutoční 3.6.2017 od 15:00 hod. do 17:00 hod. v bežeckom areáli. Pobeží sa na 500m okruhu, kde v každom kole budú poslední dvaja pretekári stiahnutí z trate  pretekov a o víťazovi sa rozhodne v posledných dvoch kolách, ktoré pobežia spoločne všetci, ktorí nebudú dovtedy z trate stiahnutí.

Prihlasovanie:   mailom na marcel@becool.sk do 30.5.2017

Účastnícky limit:

  • hlavná kategória (muži, ženy) - 25 účastníkov
  • vekové kategórie (muži, ženy) – 15 účastníkov

Kategórie:   Muži a ženy
             
Muži:

  • M hlavná kategória (rok narodenia 1978 – 1999)
  • M40 –  vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1968 – 1977)
  • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1958 – 1967) 
  • M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1957 a skôr)

Ženy:

  • Ž hlavná kategória  (rok narodenia 1978 – 1999)
  • Ž40  – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1968 – 1977)
  • Ž50  – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1958 - 1967)
  •  Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1957 a skôr)

Štartovné:   zdarma
 
Ceny: 
Prví traja muži a prvé tri ženy v hlavnej kategórií získajú finančné odmeny (40-30-20,-Eur), Finančné odmeny získajú aj víťazi jednotlivých vekových kategórií (20,-Eur)

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.


Kontakt: BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

Tešíme sa na Vás !!!

 

 

Generálny partner
OFICIÁLNY AUTO PARTNER
Podpor charitatívny projekt
Partneri
Komunikačný partner
Produktový partner
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Partneri ubytovania
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375