ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Propozície 6. ročník dm ženský beh

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Spoluorganizátori:  Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré mesto, Bratislavský maratón, o.z., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava

Termín: 23.09.2017
Miesto: Eurovea, nábrežie Dunaja, centrum mesta Bratislava, Slovenská republika
Čas podujatia: 10:00 - 18:00 hod.
Štart behu:
14:00 hod. – 4 km beh (štart a cieľ Eurovea)
16:00 hod. – 10 km beh (štart a cieľ Eurovea)

Trať: dve disciplíny – 4 km a 10 km
(Pozn. V prípade väčšieho počtu účastníčok bude štart na vlny, tak aby bol prebeh čo najviac plynulý).

Hlavní funkcionári:            
Riaditeľ pretekov: Peter Pukalovič
Hlavný rozhodca: Marcel Matanin
Technický riaditeľ a hlavný usporiadateľ: Jozef Pukalovič  
Traťový riaditeľ: Erik Baláž

Prihlasovanie:   on-line a osobne

 • on-line do 20.09.2017 do 18:00 prostredníctvom predpredaj.sk a bratislavamarathon.com
 • osobne
 • vo štvrtok : 21.9.2017 od 12:00 do 19:00 hod.
  v piatok : 22.9.2017 od 12:00 do 19:00 hod.
  v sobotu : 23.09.2017 od 10:00 do 13:00 hod. v mieste konania podujatia

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou  alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe, ako aj mail s čiarovým kódom, ktorý si vytlačte a prineste k prezentácii na podujatí.

Štartovné:            
10,- € prvých 555 prihlásených bežkýň so zaplateným štartovným;
12,- € ďalšie prihlásené bežkyne so zaplateným štartovným.

Časť výťažku zo štartovného spolu s príspevkami partnerov podujatia pôjde na dobudovanie športovej časti vybraného športového ihriska v Bratislave v rámci 6. ročníka projektu dm šport zóna. Viac informácií o projekte dm šport zóna a realizácii ihrísk v roku 2012, 2013, 2014,2015 a 2016 nájdete na web stránke podujatia. 

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 05.09.2017 má pretekárka možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku tohto podujatia.

Možnosti platenia štartovného:

 • platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu – táto forma úhrady vám umožní  hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov
 • osobne na mieste prezentácie účastníkov

Kategórie a vekový limit:   

  Ženy:

 • Ž hlavná kategória (rok narodenia 1978 – 2003)
 • Ž40  – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1968 – 1977)
 • Ž50  – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1958 - 1967)
 • Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1957 a skôr)  

                                         
Upozornenie na vekový limit:

Minimálna veková hranica pri behu s dĺžkou trate 4 km je 14 rokov, t.j, ročník narodenia 2003 a skôr.

Minimálna veková hranica pri behu s dĺžkou trate 10 km je 16 rokov, t.j, ročník narodenia 2001 a skôr.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel – Eurovea, Bratislava
(presné miesto bude upresnené spolu s technickou mapou podujatia):  

- vo štvrtok 21.09.2017 od 12:00 do 19:00 hod.
- v piatok 22.09.2017  od 12:00 do 19:00 hod.
- v sobotu 23.09.2017 od 10:00 do 13:00 hod.  

Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia a FB.

Štartový balík zahŕňa:       

 • štartovú tašku s množstvom darčekov od partnerov podujatia
 • štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a zaplatení štartového poplatku do 31.08.2017),
 • občerstvenie na trati (platí pre beh na 10 km),
 • občerstvenie po dobehu do cieľa,
 • medailu po dobehu do cieľa,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške,
 • Možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa,
 • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni,

Funkčné účastnícke tričko s grafikou podujatia si môžete kúpiť v požadovanej veľkosti spolu s on-line registráciou v cene 20 Eur. Ak nedôjde k vypredaniu jednotlivých veľkostí pred samotnou akciou, budete si môcť tričko kúpiť aj priamo na podujatí (počet tričiek je limitovaný). Pre viac informácií ohľadom rezervácie väčšieho počtu tričiek píšte na info@becool.sk.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Meranie časov: Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom

Výsledky: Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk  a následne na bratislavamarathon.com . Pretekárky budú vo výsledkovej listine zaradené v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo  výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase.

Protesty: Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

  Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com.

Kontakty:
telefón:  0904 404 638
e-mail:   info@becool.sk

Vecné ceny: Prvé tri ženy v celkovom poradí v každej z disciplín, vrátane vekových kategórií, získajú vecné ceny.

Šatne a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa a uschovania si osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa podľa technickej mapy podujatia.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchtopropozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzujeme právo ukončiť registráciuúčastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na podujatí.

Tešíme sa na Vás !!!

Generálny partner
OFICIÁLNY AUTO PARTNER
Hlavný partner
Športový partner
Oficiálny nápoj
Exkluzívny partner
Hlavní mediálni partneri
Produktový partner
Partneri
Mediálni partneri
Partner registrácie
Sme súčasťou
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375