ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Športový kongres

Športový kongres je súčasťou programu 13. ČSOB Bratislava Marathon 2018 a jeho prvý ročník sa uskutoční 6. apríla 2018 v Sheraton Bratislava Hotel. Organizátorom kongresu je spoločnosť BE COOL,  patronát nad ním prevzal Slovenský atletický zväz a jeho komisia behov organizovaných mimo dráhu a odborným garantom je Učená právnická spoločnosť.

Základnými témami kongresu budú:

  • športová legislatíva,
  • digitalizácia v športe,
  • šport a doping,
  • dobrovoľníctvo v športe,
  • a mnohé iné.

Na kongrese bude na tému organizácie ME 2017 v krose prednášať prezident SAZ Peter Korčok, riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR Žaneta Surmajová poinformuje o novinkách v športovej legislatíve, prokurátor Peter Sepeši bude mať prednášku na tému novely Zákona o športe, jeho kolega Peter Mihál o organizovaní športových podujatí a vedúci oddelenia IT na Slovenskom futbalovom zväze Ján Letko pohovorí o digitalizácii v športe. Advokát a bývalý výborný slovenský plavec Marcel Blažo rozoberie tému ochrany osobných údajov a jeho kolega Igor Šumichrast si pripravuje príspevok o dobrovoľníctve v športe s akcentom na prípravu zmlúv. Ďalšími vzácnymi hosťami kongresu sú aj riaditeľka Antidopingovej agentúry SR Žaneta Csáderová a bezpečnostný manažér SFZ Peter France, ktorý bude prednášať na tému, akú úlohu má hlavný organizátor a bezpečnostný manažér na športovom podujatí. Kongres bude moderovať vysokoškolský pedagóg, člen Učenej právnickej spoločnosti a bývalý generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR Ladislav Križan.

Každý klub združený v Slovenskom atletickom zväze má nárok na jedného bezplatného účastníka, ďalší zaplatí poplatok 20 eur. Za poplatok 40 eur sa na kongrese môžu zúčastniť i nečlenovia SAZ a aj záujemcovia z radov organizátorov bežeckých podujatí a verejnosti.

Celodenný program kongresu vyústi do slávnostného oficiálneho otvorenia 13. ročníka  ČSOB Bratislava Marathon 2018. Pokračovať bude 4. ročníkom vyhlasovania bežeckých ocenení za rok 2017 – Running Gala.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, neváhajte kontaktovať organizačné oddelenie kongresu: Katarína Tomášeková, mob.: 0902 401 272, mail: katka@becool.sk

Generálny partner
Partner polmaratónu
Partner Minimaratónu
Partneri štafetového behu
Partner desiatky
Partner detských behov
Partneri zdravia
Športový partner
Oficiálny hotel
Oficiálny nápoj
Produktový partner
Top partneri
Partner časomiery
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Partneri
Sme súčasťou
AIMS
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375