ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Všeobecné propozície

13. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2018
a sprievodné bežecké podujatia

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor:
BE COOL, s.r.o. v spolupráci s Bratislavský maratón,o.z.
Spoluorganizátori:
Hlavné mesto SR Bratislava a Mestské časti Bratislava – Staré Mesto, Petržalka a Ružinov
Miesto konania:
Bratislava, Slovenská republika


Disciplíny:
Hlavný program – 08.04.2018

 • ČSOB maratón (42,195 km)
 • Mercedes-Benz polmaratón (21,098 km)
 • Johnson Controls štafetový polmaratón (21,098 km)
 • Adient štafetový maratón (42,195 km)

 Sprievodný program - 07.04.2018

 • Desiatka s Birellom (10 km)
 • NUTRILITE minimaratón (4,2 km)
 • Senior run & walk - Beh dobrých ročníkov (4,2 km)
 • Sport Kids Academy detské behy (300 m – 800 m) 
 • Preteky lezúňov (5 m)

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ podujatia:   

 

Jozef Pukalovič

Výkonný riaditeľ podujatia:  

 

Peter Pukalovič

Športový riaditeľ:  

 

Marcel Matanin

Vedúci rozhodca:

 

Miroslav Helia

Cestný vedúci rozhodca:

Ján Koštial

Asistent vedúceho rozhodcu:

 

Matej Lietavec, Iveta Cihová, Imrich Ozorák, Dušan Štancel

Koordinácia štafiet:

Martin Vereš

Hlavný lekár podujatia:

 

MUDr. Alena Urvayová

Zdravotný koordinátor: 

 

Katarína Hupková, Peter Lakomý

Trať maratónu a polmaratónu:
Mestský okruh (mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka) na trati s pevným povrchom (asfalt, betón, dlažba), bez výraznejších prevýšení. Maratónci absolvujú dva okruhy. Trať má platný certifikát AIMS.
Na rozcvičenie a rozbehanie pred štartom v nedeľu (08.04.2018) využite promenádu na nábreží v Eurovea.

Prihlásenie (registrácia) na podujatie a čas prezentácie (prevzatie štartových balíkov) na podujatí sú špecifikované pri každej disciplíne samostatne. Venujte prosím dostatočnú pozornosť dôkladnému preštudovaniu si pokynov pri vami vybranej disciplíne.

Pred podujatím vám na váš email zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti. Na podujatie je potrebné priniesť aj vytlačené 3 dokumenty, ktoré potrebujete k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty:

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, nájdete tu;
 • Prehlásenie o zdravotnom stave, nájdete tu;
 • Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu (v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka / vrátane prevzatia štartového balíka inej štafety ako tej, ktorej ste členom) - postačujúce je ručne napísané splnomocnenie

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. 

Za štafetové družstvo stačí, ak ho príde prezentovať jeden člen štafety. Štartové čísla všetkých 4 členov štafety sú v jednom štartovom balíčku. Účastníkov preteku lezúňov nie je potrebné prezentovať, s prihláseným dieťaťom stačí prísť na štart v sobotu dopoludnia.

Obmedzenie štartu:
Pretekár môže v nedeľu 08.04.2018 štartovať iba v jednej z disciplín (maratón, polmaratón alebo štafetový beh), t.j. nemôže štartovať v individuálnej disciplíne a súčasne byť členom družstva v štafetovom behu.

Účastnícky limit:
Hlavný organizátor určí na jednotlivé behy účastnícke limity, pričom je oprávnený ukončiť prihlasovanie ad hoc v závislosti od celkového vývoja počtu prihlásených a okolností súvisiacich s organizáciou podujatia, najmä s ohľadom na priepustnosť trate a kapacitné a logistické možnosti podujatia.

Registrácia:
on-line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com.

Možnosti platenia štartovného:
Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, prípadne priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte info@becool.sk.

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe.

Výška štartovného závisí od dátumu (dňa) kedy bola platba zaplatená (nie od dátumu registrácie sa v systéme). Pri platbe online cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, preto Vám odporúčame využiť túto možnosť platby, vaše úspešné prihlásenie si môžete hneď verifikovať v zozname prihlásených.

Štartovné pre klientov ČSOB Finančnej skupiny

Štartovné so zľavou 30% si môžu uplatniť všetci klienti ČSOB Finančnej skupiny, ktorá pôsobí v Slovenskej republike – ČSOB Leasing ČSOB Asset Management, ČSOB Stavebnej sporiteľne, ČSOB poisťovne a ČSOB, a. s..

Na potvrdenie a verifikáciu, že ste klientom niektorej zo spoločností ČSOB Finančnej skupiny, je potrebné, aby ste si pri prihlásení sa na zvolenú disciplínu vybrali v samostatnom okienku prihlasovacieho formuláru názov člena ČSOB Finančnej skupiny, u ktorého máte zmluvný vzťah a do príslušného poľa uviedli Vaše číslo účtu, prípadne číslo zmluvy. Uvedené údaje budú slúžiť výlučne na verifikáciu vzťahu s ČSOB Finančnou skupinou a budú vykonané zástupcami ČSOB Finančnej skupiny. V prípade, ak Váš vzťah nebude dostatočne preukázaný, organizátor si bude počas prezentácie sa na podujatie, uplatňovať nárok na doplatenie štartovného. Uvedená zľava platí len pre konkrétnu fyzickú osobu (účastníka podujatia) majúcu zmluvný vzťah s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny a je platná len pre klientov ČSOB Finančnej skupiny, ktorá pôsobí v Slovenskej republike. Zľava neplatí pre rodinných príslušníkov takejto osoby.

Registrovať sa, zo zľavou, je možné iba 1 x.

Zľava neplatí pre štartovné na Detské behy, keďže celý výťažok zo štartovného Detských behov, bude venovaný Nadácii Kvapka nádeje na podporu detskej onkológie.

Členmi ČSOB Finančnej skupiny, ktorá pôsobí v Slovenskej republike, sú tieto spoločnosti:
Československá obchodná banka, ČSOB Poisťovňa, ČSOB stavebná sporiteľňa, KBC Asset Management, ČSOB Factoring a ČSOB Leasing.

Štartovné pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera

V rámci spolupráce tak ako po minulý rok poskytujeme poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera individuálne zľavy:

- Maratón a polmaratón - vo výške 4 eur

- Desiatka a minimaratón - vo výške 2 eur

Uplatnenie zľavy je formou vyplnenia zdravotnej poisťovne Dôvera v registračnom formuláry a čísla poistenca. Po overení správnosti čísla je v košíku pridelená zľava z ceny behu v uvedených výškach.

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 15.03.2018 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v čase od 16.03.2018 do 08.04.2018, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, zašlite najneskôr do 28.02.2018 na adresu info@becool.sk Váš súhlas. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Preregistrácia v čase od 01.03.2018 do dňa kedy začne výdaj štartových balíkov je spoplatnená sumou 5,-Eur, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka. 

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.

Na zadnej strane štartového čísla máte rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Ak nastala nejaká zmena v čase medzi registráciou a prezentáciou, oznámte tieto skutočnosti organizátorom počas prezentácie.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Štartovné zahŕňa:

 • účastnícky batôžtek
 • štartové číslo s čipom na meranie času
 • možnosť uviesť na štartovom čísle svoje meno, resp. názov štafety (v prípade, ak sa účastník/štafeta prihlási a zaplatí štartovné do 28.02.2018 a v on-line formulári uvedie svoje meno, resp. názov štafety)
 • lístok na sobotňajšiu pasta party (07.04.2018)
 • občerstvenie na trati a v cieli
 • medailu po prebehnutí cieľom
 • SMS s výsledným časom v disciplínach, v ktorých sa využíva čip na meranie času, ak účastník zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu
 • on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky podujatia a vytlačenia 
 • maratónsky magazín
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie
 • možnosť uschovať si svoje osobné veci v úschovni (okrem detských behov)
 • ďalšie benefity spojené s podujatím, o ktorých budeme priebežne informovať.

Meranie časov a výsledky:
Meranie zabezpečuje časomerná spoločnosť VOS-TPK. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.cz a následne na bratislavamarathon.com. Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary ). Vo výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase.

Štartové zóny:
rozdelené na časové zóny budú vytvorené pri disciplínach maratón, polmaratón, desiatka a minimaratón. V rámci prihlasovacieho formuláru preto nezabudnite uviesť svoj čas dosiahnutý na podujatí v minulom roku (2017), resp. čas dosiahnutý v roku 2017 na podujatí s porovnateľnou dĺžkou trate. Štartový koridor bude rozdelený do niekoľkých zón podľa zadaného času, čo zabezpečí plynulejší štart a prebeh prvých kilometrov. Pretekár, ktorý neuvedie svoj čas, bude automaticky zaradený na záver štartového poľa do poslednej zóny, preto je dôležité uviesť svoj čas pri vypĺňaní registračného on-line formuláru. Dôrazne vás žiadame, aby ste uvádzali vaše reálne dosiahnuté časy, aj takouto formou prejavujete rešpekt svojim kolegom bežcom. V prípade otázok píšte na magda@becool.sk.

V prípade, ak sa vami zadaný čas na vybranú disciplínu od momentu prihlásenia do začiatku podujatia zlepšil a máte z tohto dôvodu záujem byť zaradený do skoršej zóny, je potrebné priniesť k prezentácii na podujatie aj vytlačenú výsledkovú listinu s dosiahnutým časom. Bez tohto dokladu preukazujúceho vaše zlepšenie vám zóna nebude organizátorom zmenená. Rovnaké platí aj pre účastníkov, ktorí sa prihlásia po 01.03.2018, ktorí budú ináč zaradení do posledného koridoru (okrem minimaratónu).

V prípade, ak bude účastník štartovať z iného (skoršieho) koridoru ako mu je pridelený, vystavuje sa možnosti byť organizátorom (rozhodcom) penalizovaný + 10 minútami. Organizátor bude počas registrácie vykonávať individuálne kontroly zadaných časov tak, aby zodpovedali vašej reálne dosiahnutej výkonnosti. Bežcov bude kontaktovať mailom. Toto opatrenie má za cieľ vytvoriť čo možno najkvalitnejšie podmienky pre bežcov, ktorí rešpektujú pravidlá a pokyny organizátora s ohľadom na svoju športovú výkonnosť a prejavujú tým rešpekt a úctu ostatným bežeckým kolegom.

Účastníci štafetového behu budú mať vytvorenú samostatnú zónu, ktorá sa bude nachádzať v strede štartového koridoru. V prípade, ak štafeta vyštartuje zo skoršej zóny, vystavuje sa možnosti byť organizátorom (rozhodcom) penalizovaná + 10 minútami.

Časový limit:
5:00 hod. - maratón (časový limit na 21,098 km - 2:30 hod., 30 km  - 3:30 hod.,
(čas sa počíta od gun štartu, t.j. okamihu štartového výstrelu !)
3:00 hod. - polmaratón a štafetový beh
1:30 hod. - desiatka.

Vekový limit:

 • 18 rokov (rok narodenia 2000 a starší) - maratón, polmaratón, desiatka
 • 15 rokov (rok narodenia 2003 a starší) - štafetový beh a minimaratón

Úschovňa a šatne:
Budú priamo v komplexe Eurovea na označených miestach v tesnej blízkosti štartu a cieľa. Presnejšie informácie nájdete pred podujatím na web stránke v technickej mape podujatia. 

Občerstvenie maratón a polmaratón:

 • Občerstvovacie stanice budú umiestnené na každom 5. kilometri (5-10-15-20-25-30-35-40).

Na občerstvovacích staniciach bude na prvých stoloch umiestnené vlastné občerstvenie, na ďalších stoloch budú k dispozícii nápoje v plastových pohároch alebo fľašiach v poradí voda, čaj, iontový nápoj, za nimi občerstvenie (banány, čokoláda, citróny, hroznový cukor, soľ) a vedrá s vodou a špongiami. Pretekár, ktorý príjme občerstvenie mimo občerstvovacích staníc sa vystavuje nebezpečenstvu, že bude diskvalifikovaný (pravidlá IAAF – pravidlo 240 bod 9/e).
Občerstvovacie stanice na 5 a 10km budú umiestnené po obidvoch stranách cesty. Ďalšie občerstvovacie stanice budú umiestnené po pravej strane.

 • Osviežovacie stanice budú umiestnené medzi občerstvovacími stanicami na 2,5 - 7,5 – 12,5 – 17,5 – 22,5 – 27,5 – 32,5 – 37,5 km.

Na osviežovacích staniciach budú umiestnené poháre s vodou a vedrá s vodou a so špongiami.

 • Vlastné občerstvenie v nerozbitných nádobách, so zreteľným označením štartového čísla a kilometra príslušnej občerstvovacej stanice, musia pretekári odovzdať v nedeľu (08.04.2018) najneskôr do 07:30 hod. v mieste prezentácie bežcov na označenom mieste.

Občerstvenie desiatka: Približne na 5 km bude umiestnená občerstvovacia stanica s vodou.
Prosíme vás, aby ste odhadzovali prázdne poháre a fľaše na kraj cesty, ideálne do smetných košov pristavených za občerstvovacími stanicami tak, aby prázdne poháre a fľaše neohrozovali bežcov bežiacich v dave za vami. Na konci každej občerstvovacej stanice sa budú nachádzať aj mobilné toalety.

Po prebehnutí cieľovou čiarou prosím nezastavujte v cieľovom koridore pod cieľovým oblúkom, ale pokračujte plynulo pomaly ďalej cieľovým koridorom. Vydýchanie sa v jemnom pohybe vám pomôže sa opätovne poriadne pre dýchať a zlepší to aj váš krvný obeh. V prípade, ak sa po dobehu do cieľa necítite dobre, využite prosím pomoc zdravotnej služby v cieli.

Pravidlá:
Preteká sa podľa pravidiel atletických súťaží IAAF a ustanovení týchto propozícií. Pretekár môže opustiť cestu s povolením a pod dohľadom rozhodcu pod podmienkou, že si tým neskráti pretekovú vzdialenosť. Pretekár, ktorý príjme občerstvenie mimo občerstvovacích staníc sa vystavuje nebezpečenstvu, že bude vylúčený z pretekov. Pretekár musí ihneď odstúpiť z pretekov na príkaz hlavného lekára podujatia. Akékoľvek sprevádzanie (vrátane cyklistického doprovodu), resp. akákoľvek pomoc pretekárovi počas súťaže inými osobami, s výnimkou nevyhnutného lekárskeho zásahu lekárom určeným organizačným výkonom podujatia, sa považuje za nedovolenú pomoc.

Za poslednými bežcami pôjdu zberné autobusy, ktoré zabezpečia zvoz bežcov, ktorí nesplnia časový limit, z trate do cieľa. Bežci, ktorí ukončia beh z iných dôvodov, počkajú na zberný autobus alebo sa dopravia do cieľa sami.

Je prísne zakázané podľa pravidiel IAAF používať počas behu slúchadlá do uší. Pretekár sa vystavuje možnosti byť rozhodcom diskvalifikovaný. Používať slúchadlá počas behu je nebezpečné najmä s ohľadom na bezpečnosť bežcov a divákov, prípadné organizačné zásahy na trati počas behu, pričom v neposlednom rade sa oberáte o atmosféru, ktorú vytvárajú bežci, diváci a sprievodný program, ktorý je pre vás pripravený.

Protesty:
Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

Špeciálne hodnotené kategórie mimo oficiálnych výsledkov podujatia:  

 • Nováčik

Bežci, ktorí prví krát bežia maratón, polmaratón alebo desiatku a zaškrtnú pri registrácii okienko „nováčik“, budú zaradení do samostatného poradia, v rámci ktorého vyhodnotíme a odmeníme (vecnými cenami) po podujatí prvých troch mužov a prvé tri ženy. Ide o doplnkovú súťaž, preto očakávame a veríme, že sa zapoja iba bežci, ktorí bežia premiérovo danú disciplínu na oficiálnej bežeckej akcii.

 • Najrýchlejší Bratislavčan, Bratislavčanka

V disciplíne maratón, polmaratón, desiatka a minimaratón vyhodnotíme a odmeníme (vecnými cenami) po podujatí prvých troch mužov a prvé tri ženy, ktoré uvedú v prihlasovacom formulári ako svoje bydlisko Bratislavu.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Kontakt: BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

Generálny partner
Partner polmaratónu
Hlavný partner
Partner Minimaratónu
Partneri štafetového behu
Partner desiatky
Partner detských behov
Partneri zdravia
Športový partner
Oficiálny hotel
Produktoví partneri
Top partner
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Partneri
Sme súčasťou
AIMS
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375