ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

ČSOB Maratón

Hlavný partner disciplíny: ČSOB

Štart: 08.04.2018 (nedeľa) o 10:00 hod.
Štartovné: v závislosti od dátumu platby:

 • do 31.12.2017 32 €
 • od 01.01.2018 do 15.02.2018 37 €
 • od 16.02.2018 do 07.04.2018 42 €

Výška štartovného pre klientov ČSOB Finančnej skupiny (30% zľava):

 • do 31.12.2017 22,40 €
 • od 01.01.2018 do 15.02.2018 25,90 €
 • od 16.02.2018 do 07.04.2018 29,40  €

,,ŠŤASTNÁ desiatka"
Maratónci, ktorí sa zúčastnili všetkých 12 ročníkov tohto podujatia, majú bezplatnú účasť, musia sa však prihlásiť do 31.12.2017 zaslaním emailu na magda@becool.sk.

 1. Zeleník Jozef
 2. Nagy David
 3. Vago Milan
 4. Oborný Jozef
 5. Ševčík Štefan
 6. Simon Alexander
 7. Korpás Ladislav
 8. Szekely Ondrej
 9. Seidlová Eva
 10. Roman Pafko

„Zlaté“ a „strieborné“ štartové čísla
Maratónci, ktorí v rámci podujatia odbehli maratón minimálne 10x, majú nárok na zlaté štartové číslo.  Maratónci, ktorí v rámci podujatia odbehli maratón minimálne  5x, majú nárok na strieborné štartové číslo. Zlaté aj strieborné čísla bežci získajú v prípade, ak sa zaregistrujú a zaplatia štartovné do 28.02.2018 a nahlásia svoje meno na magda@becool.sk.

 

Novinka 2018
Maratónci, ktorí na polmaratónskej vzdialenosti v prvom kole (približne na 20,8 km pri zbiehaní zo Starého mosta) zvážia, že už nebudú ďalej pokračovať do druhého kola (najmä zo zdravotných dôvodov), môžu dobehnúť regulárne do cieľa prvého okruhu spolu s polmaratóncami, s ktorými budú aj vo výsledkovej listine riadne klasifikovaní. Jedinou podmienkou je, aby maratónec po prebehu cieľovou čiarou, nahlásil zmenu trate časomernému tímu VOS-TPK, ktorí sa budú nachádzať v cieľovom koridore tesne za cieľovou bránou. Rovnako tak treba upovedomiť organizátorov (regulovčíkov) a rozhodcov pri usmerňovaní bežcov do cieľa a do druhého okruhu tesne pred cieľom (20,8 km), na zamýšľanú zmenu disciplíny!!!

 

Číslo a čip:
Účastníci maratónu dostanú 2 štartové čísla. Čip na meranie času sa nachádza na štartovom čísle, ktoré je potrebné umiestniť si na prsiach. Druhé štartové číslo si pretekár umiestni na chrbát. Štartové číslo musí byť umiestnené viditeľne, nesmie byť prekryté, poškodené alebo iným spôsobom znehodnotené. 

Kategórie:
Muži:

 • M absolútne poradie
 • M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1969 – 1978)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1959 – 1968)
 • M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1958 a skôr)
 • Ž absolútne poradie
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1969 – 1978)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1959 – 1968)
 • Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1958 a skôr)

Prihlasovanie (registrácia):

 • do 30.03.2018 do 24:00 hod. on-line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com
 • osobne počas prezentácie už priamo na podujatí, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov:

 • 03.04 – 05.04.2018 v čase od 12:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 06.04.2018 v čase od 09:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 07.04.2018 v čase od 08:00 do 19:00 (EUROVEA Bratislava)
 • 08.04.2018 v čase od 07:00 do 08:30 hod - len zaregistrovaní účastníci - iba vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov, bez možnosti nového prihlásenia sa! (EUROVEA Bratislava)

Odmeny:
Finančné odmeny v maratóne získa prvých 6 mužov a 6 žien v absolútnom poradí. Prví 3 muži v kategóriách M40, M50 a M60 a prvé 3 ženy v kategóriách Ž40, Ž50 a Ž60 získajú vecné ceny.

V prípade prekonania traťového rekordu v maratóne:

 • muži: HOSEA KIPLAGAT Tuei (KEN) 2:17:18 hod. (2015)
 • ženy: JEPKOSGEI KIMUTAI Hellen (KEN) 2:35:35 hod. (2015)
  získa absolútny víťaz príslušnej kategórie osobitnú finančnú prémiu.
Generálny partner
Partner polmaratónu
Hlavný partner
Partner Minimaratónu
Partneri štafetového behu
Partner desiatky
Partner detských behov
Partneri zdravia
Športový partner
Oficiálny hotel
Produktoví partneri
Top partner
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Partneri
Sme súčasťou
AIMS
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375