ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Pravidlá prihlásenia do behu

 

Prehlasujem, že som dostatočne pripravený na beh pre uvedenú disciplínu. Zdravotný stav a kondičná pripravenosť mi umožňujú absolvovať tréning, na vlastnú zodpovednosť. Nie som si vedomý žiadnych závažných zdravotných ťažkostí, ktoré by mi zabraňovali absolvovať plnú fyzickú záťaž spojenú s účasťou.

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím s tým, aby organizátor podujatia BE COOL, s.r.o. spracoval moje osobné údaje uvedené v prihláške pre účely vedenia evidencie bežcov.

Súčasne udeľujem organizátorom podujatia neodvolateľný a bezplatný súhlas na použitie mojej fotodokumentácie a video dokumentácie zhotovenej počas tréningu pre akékoľvek účely ďalšej prezentácie.

Generálny partner
Partner polmaratónu
Hlavný partner
Partner Minimaratónu
Partneri štafetového behu
Partner desiatky
Partner detských behov
Partneri zdravia
Športový partner
Oficiálny hotel
Produktoví partneri
Top partner
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Partneri
Sme súčasťou
AIMS
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375