ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Pokyny pre pretekárov sobota 1.4.2047

POKYNY PRE PRETEKÁROV – SOBOTA – 01.04.2017

Preteky lezúňov (09:30 h)

Deti (lezúnikov) nie je potrebné po on-line zaregistrovaní následne prezentovať, stačí ak sa s nimi dostavíte na miesto konania pretekov, ktoré bude vo vnútorných priestoroch Eurovea, na -1 poschodí. Tu deti dostanú aj štartové číslo (nalepovacie čísielko na chrbátik).

Ak ste nestihli Vášho „lezúnika“ zaregistrovať on-line, stačí keď prídete na podujatie, nahlásite sa organizátorom a „položíte“ dieťa na štart. Štartové číslo dostanete od organizátorov pred štartom. Žiadame Vás o toleranciu pri uprednostnení na štarte detí, ktorých starší súrodenci sa následne zúčastnia detských behov, ktoré začínajú od 11:00 hod.

Detské behy (11:00 h)

Registrácia a prezentácia detí (vyzdvihnutie štartového balíčka) prebieha počas celej doby od 27.03.2017, tesne pred akciou vo štvrtok (30.03.2017) od 12:00 do 19:00 hod. a v piatok (31.03.2017) od 09:00 do 19:00 hod. v Eurovea Expo (na prvom poschodí pri Cinema city).

Upozornenie:
Deti nie je možné prihlásiť v deň konania detských behov, t.j. v sobotu 01.04.2017 !!!


Štart, meranie časov a výsledky:


V kategórii A a B je možná účasť rodičov na behu spolu s deťmi. Rodičia sa či už samostatne, alebo spolu s deťmi zaradia vždy na koniec každej štartovej vlny !!! Dôrazne žiadame rodičov o rešpekt hlavne vo vzťahu k deťom, ktoré bežia samé bez podpory rodičov, rovnako tak navzájom medzi sebou. Nezabúdajte, že svojim správaním a prejavmi „fair – play“ idete deťom príkladom.


-    Deti budú štartovať po jednotlivých kategóriách A až F, 
-    Deti štartujú vždy najskôr dievčatá a potom chlapci, 
-    Deti štartujú vo vlnách v počte maximálne 50 detí (v kategórii A a B sa očakávajú        3 až 4 štarty/vlny v rámci kategórie)


Vzhľadom na to že, aj detské štartové čísla po novom obsahujú čip, ktorý zaznamená čas každého dieťaťa od prebehu štartovým kobercom po prebeh cieľovým kobercom, je potrebné aby deti prešli po vlastných nohách štart aj cieľ, ináč ich časomiera nezaznamená a dieťa nebude zaradené vo výsledkoch !!! Upozorňujeme rodičov, že vzhľadom na vlnové štarty a skutočnosť, že deťom bude vyhodnocovaný čistý čas je možné, že celkovým víťazom danej kategórie bude ktorékoľvek dieťa s najrýchlejším časom, bez ohľadu na to, z akej vlny štartuje.  

Do výsledkov sa bude počítať čistý čas, t.j. od prebehnutia štartovacej čiary/koberca až po prebehnutie cieľovej čiary/koberca, nie čas od výstrelu.

Vyhodnotené na pódiu budú a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prebehnú celú vzdialenosť bez výraznejšej pomoci rodičov !!! (nosenie na rukách, prípadne ťahanie detí je zakázané – dieťa nebude diskvalifikované, ale nebude vo výsledkoch hodnotené v rámci poradia najlepších, ktorí budú odmenení). Organizátor zverejní po podujatí na bratislavamarathon.com výsledkovú listinu, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť on-line diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.

Vyhlasovanie výsledkov detských behov sa uskutoční priebežne vždy po skončení dvojice behov, t.j. A-B, C-D, E-F priamo na Námestí M.R.Štefánika.

Minimaratón (14:00 h) a desiatka (16:00 h)

Prezentácia a registrácia

Nová registrácia na uvedené disciplíny je možná najneskôr v piatok 31.03.2017. Prezentácia – vyzdvihnutie štartových balíčkov – končí pre obe disciplíny v sobotu 01.04.2017 o 12.00 hod.

Šatne

V priestoroch maratónskeho mestečka na Pribinovej ulici (Eurovea – Technická mapa) vo veľkokapacitnom stane rozdelenom na mužskú a ženskú šatňu. Vstup do šatní budú mať iba pretekári so štartovým číslom. Šatne budú otvorené od 13:00 do 18:00 hod.

Úschovňa

V stane v maratónskom mestečku na Pribinovej ulici (Eurovea – Technická mapa). Organizátori vám vaše veci označia páskou. resp. nálepkou s vašim štartovým číslom, ktorým sa preukážete pri odovzdaní, aj pri vyzdvihnutí si vecí. Bez preukázania sa štartovým číslom vám veci nebudú vrátené. Organizátor nezodpovedá za zničenie alebo stratu osobných vecí. Úschovňa bude otvorená od 13:00 do 18:00 hod.

Toalety

Prenosné WC budú umiestnené v maratónskom mestečku na Pribinovej ulici (Eurovea – Technická mapa), v tesnej blízkosti šatní a úschovne. Toalety sa nachádzajú aj priamo v obchodnom centre Eurovea.

Meranie časov

Časy sa budú merať pomocou čipu, ktorý tvorí súčasť štartového čísla. Výsledný čas bežca bude určený podľa gun time štartu zóny, v ktorej bežec štartuje.

Umiestnenie čipov: Čip tvorí súčasť štartového čísla (nemanipulujte s ním môže sa poškodiť). Po dobehnutí do cieľa nie je potrebné čip vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom.

Štartové číslo

Pozorne si pri priradení štartového čísla skontrolujte vaše meno a priezvisko, rok narodenia a disciplínu, aby primenovcoch nedošlo k zámene a z nej vyplývajúcim problémom.

 

Bežci dostanú jedno číslo, ktoré sú povinní umiestniť si viditeľne na prsiach !!!, je striktne zakázané umiestnenie čísla na stehnách alebo na chrbte. Štartové číslo sa musí nosiť tak, ako bolo vyhotovené, nesmie sa odstrihnú, preložiť alebo prekrývať. Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná. Za porušenie tohto pravidla (pravidlá IAAF – pravidlo 143 body 7,8) bude pretekár diskvalifikovaný. Štartové číslo po pretekoch zostáva pretekárovi.

Zo zadnej strany štartového čísla je umiestnený zdravotný formulár. Jeho vyplnenie je dobrovoľné, môže nám však poskytnúť dôležité informácie o vás pri prípadných zdravotných problémoch a potrebe zdravotného zásahu a ošetrenia počas behu, preto vás žiadame, aby ste k vyplneniu údajov pristúpili zodpovedne, poskytnuté informácie slúžia na vašu ochranu.

Trať

Dovoľujeme si všetkých bežcov požiadať, aby pri radení sa do štartového koridoru prihliadali na svoju aktuálnu športovú výkonnosť a do prednej časti koridoru sa radili „rýchlejší“ bežci. Preukážete si tak aj vzájomnú ohľaduplnosť a celý priebeh štartu bude plynulejší a bezpečnejší. Koridor je pri oboch behoch rozdelený na 3 zóny.

Všetky zmeny smeru na trati budú vyznačené zábranami, smerovými páskami, prípadne pretekári budú navigovaní organizátormi. Každý kilometer pretekovej vzdialenosti bude vyznačený na vertikálnych ukazovateľoch.

Občerstvenie

Občerstvovacia stanica pri disciplíne „Desiatka s Birellom“ je umiestnená približne na 5,5 km (voda) – v strednej časti prístavu.

Lekárska pomoc

Na trase behu, rovnako tak v cieli, sa bude nachádzať zdravotná služba, ako aj vozidlá záchrannej služby.

Cieľ

Po prebehnutí cieľom budú pretekári plynule prechádzať zúženým koridorom, kde dostanú účastnícku medailu a  občerstvenie.

Vyhlasovanie výsledkov

Na hlavnom pódiu na Námestí M.R.Štefánika v Eurovea. Minimaratón - približne o 14:45 hod., desiatka približne o 17:15 hod. Počas podujatia môžete sledovať online výsledky na www.sportsofttiming.sk. Neoficiálne výsledky budú zverejnené v sobotu 01.04.2017 v podvečerných hodinách a oficiálne výsledky vo štvrtok 06.04.2017 na webovej stránke www.sportsofttiming.sk a www.bratislavamarathon.com.

Parkovanie a príjazd do Eurovea

Využívajte prosím najmä vjazd/výjazd „Ružinov“ - bude počas dňa len s minimálnymi obmedzeniami.

1. Detailný popis vjazdu/výjazdu „Centrum“ je nasledovný:

Od 10:30 do 12:30 hod bude uzatvorená Pribinova ulica v oboch smeroch bližšie pri Eurovea – od vjazdu na Pribinovu ulicu zo Šafárikovho námestia po Dopravný podnik Bratislava na Olejkárskej ulici, príjazd do podzemných garáží „Centrum“ od Krupkovej ulice, ani výjazd z podzemných garáží „Centrum“ nebude v tom čase možný – využite prosím vjazd/výjazd „Ružinov“, ktorý bude bez obmedzení – na uvedenom úseku budú prebiehať detské behy.

Od 12:30 do 13:30 hod – normálny režim

Od 13:30 do 17:30 hod bude uzatvorená Pribinova ulica v oboch smeroch bližšie pri Eurovea – od vjazdu na Pribinovu ulicu zo Šafárikovho námestia po Dopravný podnik Bratislava na Olejkárskej ulici, príjazd do podzemných garáží „Centrum“ od Krupkovej ulice, ani výjazd z podzemných garáží „Centrum“ nebude v tom čase možný – využite prosím vjazd/výjazd „Ružinov“, ktorý bude bez obmedzení - na uvedenom úseku bude prebiehať minimaratón a 10km beh.

Po 17:30 hod – normálny režim

2. Vjazd/výjazd „Ružinov“ bude bez obmedzení počas celého dňa s výnimkou krátkeho 5 minútového úseku o 14:00 hod. pri štarte minimaratónu a o 16:00 hod. pri štarte 10km behu.

V prípade, ak budú podzemné parkoviská naplnené, využite prosím parkovacie plochy v okolí Eurovea, máte možnosť parkovať aj na vonkajšom parkovisku „Fáza 2“ v zadnej časti Eurovea smerom k Mostu Apollo, prípadne parkoviská na Vajanského nábreží, v centre mesta alebo na Tyršovom nábreží. Peší prístup do Eurovea bude počas celého dňa bez akýchkoľvek obmedzení. Rešpektujte prosím pokyny mestskej polície a usporiadateľov počas organizácie behov.


Generálny partner
Partner polmaratónu
Hlavní reklamní partneri
Partneri štafetového behu
Partner desiatky
Partneri zdravia
Oficiálny hotel
Oficiálny nápoj
Produktový partner
Top partneri
Partner časomiery
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Partneri
Sme súčasťou
AIMS
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375