ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Charita - 43. KILOMETER

Tradičnou súčasťou nášho podujatia sú aj sociálne projekty pod spoločným označením 43. kilometer. Toto označenie je symbolom toho, že maratón v Bratislave dĺžku maratónskej 42,195 km trate svojimi charitatívnymi projektmi presahuje. Sme poctení, že aj vďaka našim partnerom každoročne organizujeme projekty, ktoré pomáhajú na kúpu kompenzačných pomôcok zdravotne či sociálne znevýhodneným deťom :  

„Deti deťom“
je projekt agentúry BE COOL, v rámci ktorého účastníci detských behov svojou účasťou už niekoľko rokov pomáhajú svojim rovesníkom, ktorí sú na pomoc iných odkázaní. Organizátori sa tento rok rozhodli venovať sumu 1 € za každé jedno riadne prihlásené dieťa a to hneď dvakrát. 3000 € sa tak rozdelilo medzi deti z charitatívneho projektu denníka Nový Čas Srdce pre deti a deti z neziskovej organizácie Deťom s rakovinou.

„Vyrovnaná šanca“
je projekt zameraný na deti z detských domovov, v rámci ktorého generálny partner podujatia ČSOB Finančná skupina preplatila účasť na detských behoch deťom z detských domovov a umožnila im tak vychutnať si atmosféru podujatia spolu so svojimi rovesníkmi. V roku 2017 túto možnosť využilo 36 detí zo 3 detských domovov.

„Konto Bariéry“
ČSOB Finančná skupina venuje finančné prostriedky Kontu Bariéry, ktoré pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím prispieva na kompenzačné pomôcky. Deti, zo sociálne slabších rodín, ktoré majú sťažené podmienky na pohyb od ČSOB nadácie dostali tento rok príspevok na kompenzačné pomôcky 12 000 €, ktoré im zvýšili kvalitu života. Prostredníctvom dražby štartových čísel a individuálnych príspevkov sa aj na 13.ročníku ČSOB Bratislava Marathon budeme snažiť pomôcť viacerým zdravotne znevýhodneným deťom zo sociálne slabých rodín. 

"Pomáham kúpou čísla"
"Pomáham kúpou čísla" je ďalším z charitatívnych projektov ČSOB Bratislava Marathon na podporu vyzbierania finančných prostriedkov pre zdravotne znevýhodnené deti zo sociálne slabých rodín. Každý z nás má svoje obľúbené čísla/číselné symboliky, ktoré majú pre nás jedinečný význam, či už sú to dátumy narodenia, významné udalosti, či len skrátka "šťastné čísla". Vďaka veľkému záujmu zo strany bežcov sa bude predaj štartových čísel konať aj v rámci 13. ročníka ČSOB Bratislava Marathon. Viac informácií nájdete  tu.

Pri príležitosti 12. ročníka ČSOB Bratislava Marathon sa nám spoločne aj vďaka vám podarilo prispieť deťom so zdravotným postihnutím celkovou sumou 17 000 €. 

ĎAKUJEME! 

 

Generálny partner
Partner polmaratónu
Hlavný partner
Partner Minimaratónu
Partneri štafetového behu
Partner desiatky
Partner detských behov
Partneri zdravia
Športový partner
Oficiálny hotel
Produktoví partneri
Top partner
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Partneri
Sme súčasťou
AIMS
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375