Running GALA_Harmonogram

18:30 - 19:00

Príchod hostí

19:00 - 19:15

Zahájenie večera + Slávnostné otvorenie ČSOB BAM 2018

19:20 - 19:50

Raut

19:55 - 20:30

Vyhodnotenie kategórii Running Gala_1. vstup

20:30 - 21:00

Vystúpenie Mista

21:00 - 21:30

Vyhodnotenie kategórii Running Gala_2. vstup

23:00

Predpokladaný záver podujatia