ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

NIGHT RUN

PROPOZÍCIE

Pokyny a základné informácie

Usporiadateľ: BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s občianskym združením Bratislavský maratón, o.z.

Termín: 01.07.2016 – piatok  -SLOVAKIA RING (Orechová Potôň)

Štart behu:
20:45  hod.  Štart - 12,0 km behu (2 okruhy)
21:00 hod.  Štart - 6,0 km behu  (1 okruh)

Dĺžka trate: 6km alebo 12 km beh, 10km alebo 21km inline  

Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov: Jozef Pukalovič
Hlavný rozhodca: Marcel Matanin

Prihlášky:  on-line a osobne
- On-line   prostredníctvom predpredaj.sk
- Osobne  počas prezentácie  

Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, prípadne priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte info@becool.sk.

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe.

Pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) je vhodné si už priniesť vyplnené tlačivá: prehlásenie o zdravotnom stave a súhlas so spracovaním osobných údajov. Urýchlite tým výdaj štartového balíku. Odporúčame si priniesť vytlačené "Potvrdenie o vykonanej platbe", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. Ak chcete prevziať štartový balík za inú osobu, je nutné doniesť od nej vyplnené a podpísané uvedené tlačivá prehlásenia a súhlasu.

Vekový limit: 18 rokov  (rok narodenia 1998 a starší). Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť s písomným súhlasom zákonného zástupcu behu na 6 km (písomný súhlas je súčasťou "prehlásenia o zdravotnom stave", ktorý je potrebný priniesť na prezentáciu. 

Kategórie:             

Muži:

 • M hlavná kategória (rok narodenia 1977 – 1998)
 • M40 –  vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1967 – 1976)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1957 – 1966)
 • M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1956 a skôr)

Ženy:

 • Ž hlavná kategória (rok narodenia 1977 – 1998)
 • Ž40  – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1967 – 1976)
 • Ž50  – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1957 - 1966)
 • Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1956 a skôr)

Účastnícky limit: 1000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, kedy mu systém pridelí štartové číslo a je uvedený v štartovej listine.  

Časový limit: 1:30 hod od štartu behu.  

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: miesto spresníme

- v piatok 01.07.2016 od 14:00 do 20:00 hod. – Slovakia ring

 

Štartovné - v závislosti od dátumu platby:      

RUN
- do 17.06.2016 – 11,-€
- od 18.06.2016 – 14,-€

RUN&INLINE
- do 17.06.2016 – 16,-€
- od 18.06.2016 – 20,-€

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku !!!

Štartový balíček zahŕňa:

 • štartové číslo s menom (pri registrácii a platbe do skončenia výhodnejšej registrácie)
 • občerstvenie v cieli a na trati (čaj alebo voda, v závislosti od počasia)
 • ovocný bufet v cieľovom zázemí
 • čip na meranie času (čip bude umiestnený na štartovom čísle)
 • SMS s výsledným časom, ak pretekár zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu
 • možnosť uschovať si osobné veci v úschovni
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie

Možnosti platenia štartovného:

 • platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu – táto forma úhrady vám umožní  hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov
 • osobne na mieste prezentácie účastníkov, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Meranie časov: Meranie času zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK pomocou čipov. Čip je umiestnený na zadnej strane štartového čísla. Štartové číslo spolu s čipom získa pretekár na prezentácii pri prevzatí štartového čísla. Štartové číslo ani čip sa nevracajú.

Výsledky: Výsledkový servis zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na sportsofttiming.sk a následne aj na bratislavamarathon.com

Vecné ceny: Prvé tri ženy a prví traja muži  v každej vekovej kategórií  získajú vecné ceny.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com

Kontakty: telefón: 0904 404 638, e-mail: info@becool.sk

Šatne a úschovňa: V priestoroch štartu samotného behu.

WC: Využite toalety v priestoroch konania samotného behu.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti.

Hlavný partner
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Partneri
Organizátori
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375