ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

„SLOVAKIA RING INLINE CUP_RACE#2“

Pokyny a základné informácie

Usporiadateľ:
Športový klub I-RS
bratislava-inline
SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.
               
Termín: 01.07.2016 – piatok  - SLOVAKIA RING Orechová Potôň)

Štart pretekov:
18:00 štart OPEN polmaratón (8 okruhov)
18:03 štart HOBBY 10K (4 okruhy)
                               
Dĺžka trate: 10 km alebo 21 km 

Prihlášky: on-line a osobne
- On-line prostredníctvom predpredaj.sk, bratislavamarathon.com a www.slovakiaring.sk/online-predaj
- Osobne počas prezentácie

Vekový limit: 15 rokov  (rok narodenia 2001 a starší) pre OPEN polmaratón. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu zúčastniť s písomným súhlasom zákonného zástupcu preteku HOBBY 10K (písomný súhlas je súčasťou "prehlásenia o zdravotnom stave", ktorý je potrebný priniesť na prezentáciu. 

Kategórie:
JM15 / JZ15: juniori a juniorky do 15 rokov (HOBBY 10K)
JM18 / JZ18: juniori a juniorky do 18 rokov
M2 / Z2: muži a ženy do 29 rokov
M3 / Z3: muži a ženy do 39 rokov
M4 / Z4: muži a ženy do 49 rokov
M5 / Z5: muži a ženy do 59 rokov
M6 / Z6: muži a ženy nad 60 rokov

Časový limit:
HOBBY 10K: 50 min.
OPEN polmaratón: 1 hod. 30 min.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:
- v piatok                01.07.2016 od 12:00 do 20:00 hod. – Slovakia ring

Prezentácia a vyzdvihnutie štartových čísel bude možná až v deň konania podujatia priamo na mieste preteku.

Štartovné - v závislosti od dátumu platby:      

INLINE
- do 17.06.2016 – 11,-€
- od 18.06.2016 – 14,-€

RUN&INLINE
- do 17.06.2016 – 16,-€
- od 18.06.2016 – 20,-€

Štartový balíček zahŕňa:

  • štartové číslo
  • občerstvenie v cieli a na trati
  • ovocný bufet v cieľovom zázemí
  • čip na meranie času
  • SMS s výsledným časom, ak pretekár zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu

Možnosti platenia štartovného:

  • platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu – táto forma úhrady vám umožní  hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov
  • osobne na mieste prezentácie účastníkov, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Poistenie a bezpečnosť:
Každý pretekár smie súťažiť výhradne s prilbou. Pretekárom bez prilby nebude štart umožnený.

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Štartové číslo: Štartové číslo si účastník umiestni viditeľne na ľavé stehno.

Meranie časov: Meranie času zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK pomocou čipov. Čip si pretekár umiestni na nohu. Štartové číslo spolu s čipom získa pretekár na prezentácii pri prevzatí štartového čísla.

Výsledky: Výsledkový servis zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na sportsofttiming.sk a následne aj na bratislavamarathon.com a www.i-riders.sk/sric

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com a www.i-riders.sk/sric

Kontakty: telefón: 0903 797 245, e-mail: mon@mon.sk 

Hlavný partner
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Partneri
Organizátori
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375