Registrácia spustená!

Spustenie registrácie na ČSOB Bratislava marathon 2021 bude prebiehať v dvoch fázach.

29. March 2021

img

1. V tej prvej od 12.04.2021 do skončenia mesiaca apríl, t.j. do 30.04.2021 doriešime všetkých záujemcov o preregistráciu z roku 2020, prípadne ešte individuálne prípady presunov štartovného z rokov predchádzajúcich.

2. V druhej fáze od 01.05.2021 bude spustený riadny proces registrácie na jesenný termín (04.-05.09.2021).