Night Run Zakopane – change of the date

Polish version is below CHANGE OF DATE FOR THE NIGHT RUN IN ZAKOPANE Dear sports friends, In addition to the series of 3 traditional night runs in Slovakia (Štrbské Pleso, Donovaly, Bratislava), this year we are premiering a night run on the opposite side of the High Tatras, in polish city Zakopane. The originally planned […]

09. May 2024

img

Polish version is below

CHANGE OF DATE FOR THE NIGHT RUN IN ZAKOPANE

Dear sports friends,

In addition to the series of 3 traditional night runs in Slovakia (Štrbské Pleso, Donovaly, Bratislava), this year we are premiering a night run on the opposite side of the High Tatras, in polish city Zakopane.

The originally planned date was 18.05.2024, but to finalize all necessary event details, we need a few more weeks. Therefore, after consulting with the Zakopane city council, we have agreed to reschedule the event to Saturday, 22.06.2024.

We believe that the change of date will attract even more runners to the start line, and at the same time, we apologize to all those who are already registered and for whom the change may cause complications. As a token of gratitude for their trust, we offer all registered runners the opportunity to participate for free in the Night Run in the High Tatras – ČSOB Night Run Štrbské Pleso (01.06.2024) – the “Free code” needs to be requested at oliver@becool.sk, and it is transferable.

The current situation regarding registration for the event is as follows:

  1. Registered runners who are interested in participating in the new date, 22.06.2024, do not need to take any further action; their registration remains valid.
  2. Runners for whom the new date is not suitable may request a refund of their registration fee by contacting oliver@becool.sk, and we will process everything gradually.
  3. Registration will be reopened during Friday (10.05.2024), immediately after we inform all registered participants via email and present the reasons for the change on social media platforms.

We are looking forward to meeting you all in the beautiful location of Zakopane, where the route will take you through the city center, under the legendary ski jumps, along the pedestrian zone and city park, which will undoubtedly be a great experience for everyone.

We apologize to those who are inconvenienced by this change, but our goal is to prepare a truly high-quality event both in terms of sports and organization, which will establish the tradition of night running in Zakopane and create space for even closer sports cooperation and connection between the Slovak and Polish parts of the High Tatras. That’s why we have prepared a beautiful medal for all participants of both races, which we will also present during the Night Run at Štrbské Pleso, where we will also introduce all the other news regarding event preparation. We have prepared several more novelties for you, which we will gradually present.

Thank you for your support, and we look forward to seeing you.

Polish version:

ZMIANA TERMINU NOCNEGO BIEGU W ZAKOPANEM

Drodzy przyjaciele sportu,

oprócz serii 3 tradycyjnych nocnych biegów na Słowacji (Štrbské Pleso – Tatry Wysokie, Donovaly, Bratislava), przygotowujemy w tym roku po raz pierwszy również nocny bieg po drugiej stronie Tatr Wysokich, w polskim Zakopanem.

Początkowo planowany termin to 18.05.2024, ale aby dopracować wszystkie niezbędne szczegóły wydarzenia, potrzebujemy jeszcze kilka tygodni, dlatego po konsultacji z samorządem miasta Zakopane zdecydowaliśmy o przesunięciu terminu wydarzenia na sobotę 22.06.2024.

Mamy nadzieję, że zmiana terminu przyciągnie na start jeszcze więcej biegaczy, jednocześnie przepraszamy wszystkich, którzy już się zarejestrowali i którym zmiana może sprawić komplikacje. Wszystkim biegaczom, którzy już się zarejestrowali, oferujemy jako wyraz wdzięczności za zaufanie możliwość bezpłatnego zgłoszenia się na nocny bieg w Tatrach Wysokich – ČSOB Night Run Štrbské Pleso (01.06.2024) – “Free kod” można uzyskać wysyłając prośbę na oliver@becool.sk, jest przenośny.

Aktualna sytuacja związana z rejestracją na wydarzenie jest więc następująca:

  1. zarejestrowani uczestnicy, którzy chcą startować w nowym terminie 22.06.2024 – nie muszą nic więcej robić, ich rejestracja pozostaje ważna,
  2. uczestnicy, którym nowy termin nie odpowiada, mogą poprosić o zwrot wpisowego, należy napisać na oliver@becool.sk, a my sukcesywnie wszystko przetworzymy,
  3. rejestracja zostanie ponownie otwarta w piątek (10.05.2024), zaraz po tym jak poinformujemy mailowo wszystkich zarejestrowanych uczestników i przedstawimy powody zmiany również na mediach społecznościowych.

Bardzo się cieszymy na wspólne spotkanie w pięknej lokalizacji miasta Zakopane, bieg przez centrum miasta, obok legendarnych skoczni narciarskich, wzdłuż Krupówek i przez park miejski, z pewnością będzie dla wszystkich wspaniałym przeżyciem.

Przepraszamy wszystkich, którym ta zmiana sprawi problemy, ale naszym celem jest przygotowanie naprawdę jakościowego wydarzenia zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym, które zapoczątkuje tradycję nocnego biegu w Zakopanem i stworzy przestrzeń dla jeszcze bliższej współpracy sportowej i połączenia słowackiej i polskiej części Tatr Wysokich. Dlatego też przygotowaliśmy dla wszystkich uczestników obu wyścigów piękny medal, który przedstawimy również bezpośrednio podczas nocnego biegu w Štrbskom Plese w Tatrach Wysokich 1.6.2024, gdzie przedstawimy także wszystkie inne nowości z przygotowań do wydarzenia. Przygotowaliśmy dla was jeszcze więcej nowości, które stopniowo przedstawimy.

Dziękujemy za wasze wsparcie i nie możemy się doczekać, aby was zobaczyć.

Bratislava Marathon Team