Prihlásení bežci

 
Poradové číslo Priezvisko a meno bežca Názov behu Kategória Štartovné číslo
251 Paulová Martina (SK) 4 km Ž39 2055
252 Krajčírová Zuzana (SK) 4 km Ž39 2056
253 Kubranova Katarina (SK) 4 km Ž39 2057
254 Sládečková Katarína (SK) 4 km Ž39 2058
255 Boledovičová Ivana (SK) 4 km Ž39 2059
256 Fegyveresová Valéria (SK) 4 km Ž60 2060
257 Šimovčeková Ivana (SK) 4 km Ž40 2061
258 Mojska Monika (SK) 4 km Ž39 2062
259 Mojska Ivana (SK) 4 km Ž39 2063
260 Mojska Iveta (SK) 4 km Ž50 2064
261 Dzurillová Simona (SK) 4 km Ž39 2065
262 Herdová Veronika (SK) 4 km Ž39 2066
263 Jančiová Zuzana (SK) 4 km Ž39 2067
264 Vyšná Tamara (SK) 4 km Ž39 2068
265 Melichárová Jana (SK) 4 km Ž39 2069
266 Makalová Mária (SK) 4 km Ž39 2070
267 Kubičáková Monika (SK) 4 km Ž39 2071
268 Pentráková Veronika (SK) 4 km Ž39 2072
269 Hricová Zuzana (SK) 4 km Ž39 2073
270 Draxler Petra (CZ) 4 km Ž40 2074
271 Rákociová Simona (SK) 4 km Ž39 2075
272 Loipersbergerová Silvia (SK) 4 km Ž40 2076
273 Lerch Silvia (SK) 4 km Ž60 2077
274 Hudáková Eva (SK) 4 km Ž39 2078
275 Lešičková Petra (SK) 4 km Ž39 2079
276 Dudášová Monika (SK) 4 km Ž39 2080
277 Boorová Kristína (SK) 4 km Ž39 2081
278 Rievajová Lenka (SK) 4 km Ž39 2082
279 Ondrášiková Ľubica (SK) 4 km Ž39 2083
280 Gašparínová Martina (SK) 4 km Ž39 2084
281 Neupauerová Lucia (SK) 4 km Ž39 2085
282 Pincekova Emilia (SK) 4 km Ž40 2086
283 Husarova Katarina (SK) 4 km Ž39 2087
284 Bučková Lucia (SK) 4 km Ž39 2088
285 Šarkanová Júlia (SK) 4 km Ž39 2089
286 Jánošíková Andrea (SK) 4 km Ž39 2090
287 Martinkovičová Natália (SK) 4 km Ž39 2091
288 Tenkelová Dominika (SK) 4 km Ž39 2092
289 Duckworth Mira (SK) 4 km Ž39 2093
290 Lengyelová Barbara (HU) 4 km Ž39 2094
291 Kopecká Jana (SK) 4 km Ž39 2095
292 Michalcova Eva (SK) 4 km Ž39 2096
293 Šatková Simona (SK) 4 km Ž39 2097
294 Burčíková Eva (SK) 4 km Ž40 2098
295 Šimončíková Jana (SK) 4 km Ž39 2099
296 Birčárová Monika (SK) 4 km Ž39 2100
297 Falbová Jana (SK) 4 km Ž40 2101
298 Vasiľová Mária (SK) 4 km Ž39 2102
299 szymonik ewa (PL) 4 km Ž39 2103
300 Lengyelová Janka (SK) 4 km Ž39 2104