Prihlásení bežci

 
Poradové číslo Priezvisko a meno bežca Názov behu Kategória Štartovné číslo
151 Pajtová Jana (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž50 151
152 Hlošková Martina (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 152
153 Kubíčková Iveta (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž50 153
154 Kubíčková Miroslava (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 154
155 Kupcová Martina (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 155
156 Kupcová Nina (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 156
157 Vlžáková Bernadeta (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž60 157
158 Vlžáková Miroslava (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 158
159 Laštíková Alžbeta (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 159
160 Poláková Lucia (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 160
161 Balková Andrea (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 161
162 Balková Liliana (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 162
163 Kiss Eva (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 163
164 Barczyová Alexandra (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 164
165 Kiriľáková Katarína (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž50 165
166 Kiriľáková Zuzana (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 166
167 Mrvová Andrea (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž50 167
168 Mrvová Michaela (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 168
169 Galbava Klaudia (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 169
170 Galbava Klaudia (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 170
171 Belčičová Eva (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 171
172 Belčičová Blanka (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž50 172
173 Bosiok Martina (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž50 173
174 Bosiok Carmen (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 174
175 Dobiašová Beata (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 175
176 Dobiašová Simona (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 176
177 Spustová Soňa (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 177
178 Gelienová Sofia (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 178
179 Kucková Katarína (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 179
180 Sirotková Katarína (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 180
181 Vitková Lenka (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 181
182 Vitková Alexandra (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 182
183 Štaffenová Lea (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 183
184 Štaffenová Denisa (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 184
185 Sladkova Natália (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 185
186 Hrbasová Natália (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 186
187 Hrasnova Janka (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 187
188 Hrasnova Janka (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 188
189 Uhliarová Ingrid (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 189
190 Uhliarová Simona (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 190
191 Pavľáková Monika (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 191
192 Pániková Patrícia (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 192
193 Orsovics Valkovicova Andrea (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 193
194 Orsovicsova Laura (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 194
195 Janáková Silvia (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 195
196 Škvareninová Adela (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 196
197 Testovacia Zuzana (SK) 4 km Ž39 2001
198 Prepirová Petra (SK) 4 km Ž39 2002
199 Letavajová Alena (SK) 4 km Ž39 2003
200 Nagyová Martina (SK) 4 km Ž39 2004