Prihlásení bežci

 
Poradové číslo Priezvisko a meno bežca Názov behu Kategória Štartovné číslo
51 Frisová Simona (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 51
52 Frisová Nicol (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 52
53 Žajdlíková Simona (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 53
54 Žajdliková Dominika (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 54
55 Vlkovičová Laura (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 55
56 Vlkovičová Marta (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 56
57 Mikulová Simona (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 57
58 Karabčíková Helena (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž50 58
59 Tettingerova Benita (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 59
60 Tettingerova Anet (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 60
61 Píšová Vladimíra (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 61
62 Píšová Michaela (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 62
63 Pavelekova Ivana (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 63
64 Paveleková Karin (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 64
65 Hanzlovičová Petra (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 65
66 Hanzlovičová Ingrid (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž50 66
67 Svejnova Katarina (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 67
68 Svejnova Viktoria (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 68
69 Hodúrová Monika (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 69
70 Hodúrová Natália (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 70
71 Odnechtová Lenka (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 71
72 Pirošková Dominika (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 72
73 Mrázová Andrea (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 73
74 Mrázová Andrejka (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 74
75 Mišovcová Eva (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž50 75
76 Mišovcová Ivona (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 76
77 Fornadeľová Zuzana (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 77
78 Fornadeľová Michaela (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 78
79 Kolčáková Monika (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 79
80 Kolčáková Simona (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 80
81 Seidlová Jana (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 81
82 Seidlová Simona (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 82
83 Kružlicová Lenka (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 83
84 Kružlicová Lýdia (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 84
85 Volná Martina (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 85
86 Volná Simona (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 86
87 Paulovičová Eva (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 87
88 Paulovičová Patrícia (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 88
89 Maďari Zuzana (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 89
90 zálešáková Tatiana (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž50 90
91 Tamás Dana (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž50 91
92 rojikova romana (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 92
93 Botíková Alena (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 93
94 Botíková Alena (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 94
95 Tapsikova Jana (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 95
96 Tapsikova Alzbeta (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 96
97 Furuczová Ivona (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 97
98 Furuczová Soňa (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 98
99 Iglarčíková Andrea (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 99
100 Bobeková Mária (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž60 100