Prihlásení bežci

 
Poradové číslo Priezvisko a meno bežca Názov behu Kategória Štartovné číslo
51 Durovic Branislav (SK) Detské behy Ach 17
52 Buchal Grzegorz (PL) ČSOB maratón M50 18
53 Durovic Damian (SK) Detské behy Ach 18
54 Bodnar Samuel (SK) Preteky lezúňov Ch 18
55 Krahulec Ján (SK) Preteky lezúňov Ch 19
56 Buchal Katarzyna (PL) ČSOB maratón Ž50 19
57 Litvin Matej (SK) Detské behy Cch 19
58 Cigler Roman (CZ) ČSOB maratón M 20
59 Keder Daniel (SK) Detské behy Ach 20
60 Cerovska Alexandra (SK) Preteky lezúňov D 20
61 Zitniakova Natalia (SK) Preteky lezúňov D 21
62 Čuga Eva (SK) ČSOB maratón Ž40 21
63 Zimmermann Martin (CZ) Detské behy Fch 21
64 Grabner Johann (AT) ČSOB maratón M50 22
65 Zimmermannová Natália (SK) Detské behy Dd 22
66 Larson Nathan (US) ČSOB maratón M40 23
67 Kracinová Alžbeta (SK) Detské behy Bd 23
68 Radomiński Tomasz (PL) ČSOB maratón M40 24
69 Kracina Samuel (SK) Detské behy Cch 24
70 Konik Adrian (SK) Detské behy Cch 25
71 Tammela Jan (FI) ČSOB maratón M40 25
72 Argirov Marko (SK) Detské behy Bch 26
73 Robertson Angus (GB) ČSOB maratón M40 26
74 Šimko Daniel (SK) Detské behy Cch 27
75 Kovár Mário (SK) ČSOB maratón M40 27
76 Hronec Juraj (SK) ČSOB maratón M 28
77 Šimková Nela (SK) Detské behy Bd 28
78 Cíbik Jaroslav (SK) ČSOB maratón M40 29
79 Krusinsky Simon (SK) Detské behy Bch 29
80 Vencúrik Marián (SK) ČSOB maratón M40 30
81 Krusinsky Matej (SK) Detské behy Cch 30
82 Ciglanová Natália (SK) Detské behy Dd 31
83 Paulik Andrej (SK) ČSOB maratón M 31
84 Holmen David (US) ČSOB maratón M50 32
85 Ciglanová Sofia (SK) Detské behy Cd 32
86 Labajová Tatiana (SK) Detské behy Dd 33
87 Hučková Monika (SK) ČSOB maratón Ž 33
88 Kukuľová Romana (SK) ČSOB maratón Ž40 34
89 Konderlová Natália (SK) Detské behy Ed 34
90 Mavridis Ioannis (GR) ČSOB maratón M 35
91 Konderla Filip (SK) Detské behy Ech 35
92 Vetráková Zuzana (SK) ČSOB maratón Ž 36
93 Janega Andrej (SK) Detské behy Ech 36
94 Zamestnanec Test (SK) ČSOB maratón Ž 37
95 Janegová Tatiana (SK) Detské behy Cd 37
96 Tibenský Tomáš (SK) ČSOB maratón M 38
97 Chovanec Branislav (SK) Detské behy Ach 38
98 Weinzettl Leonard (SK) Detské behy Ach 39
99 Glajcar Tomasz (PL) ČSOB maratón M40 39
100 Urbánek Ivan (CZ) ČSOB maratón M 40