ČSOB Bratislava Marathon Wings for Life Volkswagen Slovakia Run and Fun High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Johnson Controls & Adient štafetový beh

 

Hlavní partneri disciplíny: Johnson Controls & Adient

 

Štart:

02.04.2017 (nedeľa) o 10:00 hod.

Účastnícky limit:

500 štafiet

Registrácia:

Uzavretá- naplnený limit bežcov

Štartovné za štafetu (v závislosti od dátumu platby):

• do 31.12.2016 60 €
• od 01.01.2017 do 15.02.2017 70 €
• od 16.02.2017 do 01.04.2017 80 €

Čísla a čipy:

Účastníci štafetového behu dostanú 4 štartové čísla označené písmenami A-B-C-D. Čip na meranie času sa nachádza na štartovom čísle označenom písmenom A (prvý bežec) a D (posledný bežec). Štartové číslo musí byť umiestnené viditeľne na prsiach, nesmie byť prekryté, poškodené alebo iným spôsobom znehodnotené.

 Kategórie:

Bez rozdielu pohlavia a veku.

 Prihlasovanie (registrácia):

• do 24.03.2017 do 24:00 hod. on-line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com
• osobne počas prezentácie už priamo na podujatí.

 Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov:

27.03 – 01.04.2017 v čase od 12:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
• 02.04.2017 v čase od 07:00 do 08:30 hod - len zaregistrovaní účastníci - iba vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov, bez možnosti nového prihlásenia sa! (EUROVEA Bratislava)

 

Odmeny:

Členovia prvých 3 štafiet v absolútnom poradí budú odmenení vecnými cenami.

 Upozornenie:

Sledujte pokyny na rozvoz jednotlivých účastníkov štafety na miesta štafetových odovzdávok pred štartom pretekov, ako aj informácie o radení do štartovej zóny.

NOVINKY hlavných partnerov štafetového behu spoločností
                JOHNSON CONTROLS & ADIENT
 

Súťaž korporátnych štafiet

Pravidlá: zapojiť sa môžu korporácie, ktoré postavia minimálne 5 štafiet. Výsledný čas korporácie sa spočíta ako súčet časov najlepších 5 štafiet korporácie v celkovom (absolútnom) poradí. V rámci každej korporácie bude vybraný a zaradený vždy maximálne jeden spoločný team tvorený 5timi najlepšími štafetami. Pre presné zadefinovanie príslušnosti ku korporácii treba uviesť do poznámky v prihlasovacom formulári názov korporácie (môže byť odlišný od názvu štafety), podstatné je, aby štafety v rámci korporácie udávali vždy jednotný názov korporácie (napríklad ČSOB, RENAULT, TELEKOM atď).

Odmeny

Odmeňovať budeme najlepšie 3 korporácie, za ktoré prevezmú ceny kapitáni tých 5tich štafiet, ktorých časy sa do celkových výsledkov započítali v rámci štafiet tej ktorej korporácie. Odmenené štafety získajú krásne poháre venované partnermi súťaže „korporátnych štafiet“

 

 

Generálny partner
Hlavný partner
Hlavní reklamní partneri
Partneri štafetového behu
Partner desiatky
Partner detských behov
Partneri zdravia
Oficiálny hotel
Oficiálny nápoj
Produktový partner
Exkluzívny komunikačný partner
Top partneri
Partner časomiery
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Partneri
Sme súčasťou
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375