ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Detské behy

Štart: 07.04.2018 (sobota) od 10:00 hod.
Deti budú štartovať postupne podľa vekových kategórií (od A po F), približne v 15-20 minútových časových intervaloch, samostatne chlapci a dievčatá.
Účastnícky limit: 1500 detí

Dĺžka trate a kategórie:

 • Chlapci a dievčatá:
 • A – do 5 rokov (rok narodenia 2013 a mladší) – 300 m
 • B – 6 a 7 rokov (rok narodenia 2011 a 2012) – 300 m
 • C – 8 a 9 rokov (rok narodenia 2009 a 2010) – 600 m
 • D – 10 a 11 rokov (rok narodenia 2007 a 2008) – 600 m
 • E – 12 a 13 rokov (rok narodenia 2005 a 2006) – 800 m
 • F – 14 a 15 rokov (rok narodenia 2003 a 2004) – 800 m

Štartovné v závislosti od dátumu platby:

 • do 31. 12. 2017 - 5 €
 • od 01. 01 .2018 do 15. 02. 2018 - 6 €
 • od 16. 02. 2018 do 07. 04. 2018 - 7 €

Prihlasovanie (registrácia):

 • do 30.03.2018 do 24:00 hod. on- line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com
 • osobne počas prezentácie už priamo na podujatí, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov:

 • 03.04 – 05.04.2018 v čase od 12:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 06.04.2018 v čase od 09:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 07.04.2018 v čase od 08:00 do 10:00 (EUROVEA Bratislava) - len zaregistrovaní účastníci - iba vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov, bez možnosti nového prihlásenia sa!

Upozornenie:
Deti nie je možné prihlásiť v deň konania detských behov, t.j. v sobotu 07.04.2017 !!!
Štart, meranie časov a výsledky:

 • V kategórii A a B je možná účasť rodičov na behu spolu s deťmi. Rodičia sa či už samostatne, alebo spolu s deťmi zaradia vždy na koniec každej štartovej vlny !!! Dôrazne žiadame rodičov o rešpekt hlavne vo vzťahu k deťom, ktoré bežia samé bez podpory rodičov, rovnako tak navzájom medzi sebou. Nezabúdajte, že svojim správaním a prejavmi „fair – play“ idete deťom príkladom.
 • Deti budú štartovať po jednotlivých kategóriách A až F,
 • Deti štartujú vždy najskôr dievčatá a potom chlapci,
 • Deti štartujú vo vlnách v počte maximálne 50 detí (v kategórii A a B sa očakávajú 3 až 4 štarty/vlny v rámci kategórie),

Vzhľadom na to že, aj detské štartové čísla po novom obsahujú čip !!!, ktorý zaznamená čas každého dieťaťa od prebehu štartovým kobercom po prebeh cieľovým kobercom, je potrebné aby deti prešli po vlastných nohách štart aj cieľ, ináč ich časomiera nezaznamená a dieťa nebude zaradené vo výsledkoch !!!.

Upozorňujeme rodičov, že vzhľadom na vlnové štarty a skutočnosť, že deťom bude vyhodnocovaný čistý čas je možné, že celkovým víťazom danej kategórie bude ktorékoľvek dieťa s najrýchlejším časom, bez ohľadu na to, z akej vlny štartuje. 
Do výsledkov sa bude počítať čistý čas, t.j. od prebehnutia štartovacej čiary/koberca až po prebehnutie cieľovej čiary/koberca, nie čas od výstrelu.

Vyhodnotené na pódiu budú a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prebehnú celú vzdialenosť bez výraznejšej pomoci rodičov !!! (nosenie na rukách, prípadne ťahanie detí je zakázané – dieťa nebude diskvalifikované, ale nebude vo výsledkoch hodnotené v rámci poradia najlepších, ktorí budú odmenení). Organizátor zverejní po podujatí na bratislavamarathon.com výsledkovú listinu, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť on-line diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.

Odmeny:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórii získajú vecné ceny.

Generálny partner
Partner polmaratónu
Hlavný partner
Partner Minimaratónu
Partneri štafetového behu
Partner desiatky
Partner detských behov
Partneri zdravia
Športový partner
Oficiálny hotel
Produktoví partneri
Top partner
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Partneri
Sme súčasťou
AIMS
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375