ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Propozície Desiatka s Birellom

Hlavný partner disciplíny: Birell
Štart: 07.04.2018 (sobota) o 16:00 hod.
Účastnícky limit: 1500 účastníkov

Štartovné:
v závislosti od dátumu platby:

 • do 31. 12. 2017 - 12 €
 • od 01. 01. 2018 do 15. 02. 2018 - 16 €
 • od 16. 02. 2018 do 07. 04. 2018 - 20 €

Výška štartovného pre klientov ČSOB Finančnej skupiny (30% zľava)

 • do 31. 12. 2017 - 8,40 €
 • od 01. 01. 2018 do 15. 02. 2018 - 11,20 €
 • od 16. 02. 2018 do 07. 04. 2018 - 14 €

Čísla a čipy:
Čip na meranie času sa nachádza priamo na štartovom čísle, ktoré je potrebné umiestniť si na prsiach. Štartové číslo musí byť umiestnené viditeľne, nesmie byť prekryté, poškodené alebo iným spôsobom znehodnotené.

Štartový koridor:
Štartový koridor bude rozdelený na 3 zóny podľa zadaných časov, preto vás žiadame dôsledne vyplniť údaje v prihláške.


 Kategórie:
Muži:

 • M absolútne poradie
 • M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1969 – 1978)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1959 – 1968)
 • M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1958 a skôr)

Ženy:

 • Ž absolútne poradie
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1969 – 1978)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1959 – 1968)
 • Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1958 a skôr)

Prihlasovanie (registrácia)

 • do 30.03.2018 do 24:00 hod. on- line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com
 • osobne počas prezentácie už priamo na podujatí, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov:

 • 03.04 – 05.04.2018 v čase od 12:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 06.04.2018 v čase od 09:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 07.04.2018 v čase od 08:00 do 15:00 (EUROVEA Bratislava) - len zaregistrovaní účastníci - iba vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov, bez možnosti nového prihlásenia sa!

Odmeny:
Vecné ceny získajú prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí a taktiež vo vekových kategóriách Ž40, Ž50, Ž60, M40, M50, M60.

Generálny partner
Partner polmaratónu
Hlavný partner
Partner Minimaratónu
Partneri štafetového behu
Partner desiatky
Partner detských behov
Partneri zdravia
Športový partner
Oficiálny hotel
Produktoví partneri
Top partner
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Partneri
Sme súčasťou
AIMS
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375