ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Pokyny pre pretekárov sobota 7.4.2018

POKYNY PRE PRETEKÁROV – SOBOTA – 07.04.2018

Preteky lezúňov (09:30 h)

Deti (lezúnikov) nie je potrebné po on-line zaregistrovaní následne prezentovať, stačí ak sa s nimi dostavíte na miesto konania pretekov, ktoré bude vo vnútorných priestoroch Eurovea, na -1 poschodí. Tu deti dostanú aj štartové číslo (nalepovacie čísielko na chrbátik).

Ak ste nestihli Vášho „lezúnika“ zaregistrovať on-line, stačí keď prídete na podujatie, nahlásite sa organizátorom a „položíte“ dieťa na štart. Štartové číslo dostanete od organizátorov pred štartom. Žiadame Vás o toleranciu pri uprednostnení na štarte detí, ktorých starší súrodenci sa následne zúčastnia detských behov, ktoré začínajú od 10:00 hod, aby rodičia mohli v kľude absolvovať obe detské disciplíny.

Detské behy (10:00 h) – pozor času štartu oproti minulosti !!!

Registrácia a prezentácia detí (vyzdvihnutie štartového balíčka) prebieha počas celej doby výdaja štartových balíčkov od utorka 03.04.2018 v Eurovea. Výdaj štartových balíčkov, ako aj nová registrácia detí, v prípade ak nebude naplnený limit, je možná najneskôr v piatok 06.04.2018 !!!

Deti nie je možné prihlásiť, prezentovať a ani vyzdvihnúť pre ne štartový balíček v deň konania detských behov (s výnimkou mimo bratislavských detí), t.j. v sobotu 07.04.2018 !!!

Vyhlasovanie výsledkov detských behov sa uskutoční po skončení behov priamo na Námestí M.R.Štefánika v Eurovea.

Senior run (12:00 h)

Účastníci Senior run si prevezmú svoje štartové čísla počas výdaja štartových balíkov, najneskôr v sobotu
07.04.2018 v čase do 11:00. Do štartového koridoru je oprávnený vstúpiť len senior s riadne upevneným štartovým
číslom na hrudi.

Každý účastník dostane v cieli certifikát aktívneho seniora a občerstvenie. Senior run je nesúťažný beh, účastníkom
sa nemeria dosiahnutý čas.

Minimaratón (14:00 h) a desiatka (16:00 h)

Prezentácia a registrácia
Nová registrácia na uvedené disciplíny je možná najneskôr v piatok 06.04.2018 (ak nedôjde k naplneniu
účastníckeho limitu). Prezentácia – vyzdvihnutie štartových balíčkov – končí  pre obe disciplíny v sobotu 07.04.2018
o 12.00 hod.

Šatne
V priestoroch maratónskeho mestečka na Pribinovej ulici (Eurovea – Technická mapa) vo veľkokapacitnom stane
rozdelenom na mužskú a ženskú šatňu. Vstup do šatní budú mať iba pretekári so štartovým číslom. Šatne budú
otvorené od 13:00 do 18:00 hod.  

Úschovňa
V stane v maratónskom mestečku na Pribinovej ulici (Eurovea – Technická mapa). Organizátori vám vaše veci
označia páskou. resp. nálepkou s vašim štartovým číslom, ktorým sa preukážete pri odovzdaní, aj pri vyzdvihnutí si
vecí. Bez preukázania sa štartovým číslom vám veci nebudú vrátené. Organizátor nezodpovedá za zničenie alebo
stratu osobných vecí. Úschovňa bude otvorená od 13:00 do 18:00 hod.

Toalety
Prenosné WC budú umiestnené v maratónskom mestečku na Pribinovej ulici (Eurovea – Technická mapa), v tesnej
blízkosti šatní a úschovne. Toalety sa nachádzajú aj priamo v obchodnom centre Eurovea.

Meranie časov
Časy sa budú merať pomocou čipu, ktorý tvorí súčasť štartového čísla. Výsledný čas bežca bude určený podľa gun
time štartu zóny, v ktorej bežec štartuje. Štart oboch behov bude na 4 štartové vlny, do štartových koridorov/zón sa
zaraďujte podľa nahlásených časov a vašej aktuálnej bežeckej formy.

Umiestnenie čipov: Čip tvorí súčasť štartového čísla (nemanipulujte s ním môže sa poškodiť). Po dobehnutí do
cieľa nie je potrebné čip vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom. 

Štartové číslo
Pozorne si pri priradení štartového čísla skontrolujte vaše meno a priezvisko, rok narodenia a disciplínu, aby pri
menovcoch nedošlo k zámene a z nej vyplývajúcim problémom.

Bežci dostanú jedno číslo, ktoré sú povinní umiestniť si viditeľne na prsiach !!!, je striktne zakázané umiestnenie
čísla na stehnách alebo na chrbte. Štartové číslo sa musí nosiť tak, ako bolo vyhotovené, nesmie sa odstrihnúť,
preložiť alebo prekrývať. Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná. Za
porušenie tohto pravidla (pravidlá IAAF – pravidlo 143 body 7,8) bude pretekár diskvalifikovaný. Štartové číslo po
pretekoch zostáva pretekárovi.

Zo zadnej strany štartového čísla je umiestnený zdravotný formulár. Jeho vyplnenie je dobrovoľné, môže nám však poskytnúť dôležité informácie o vás pri prípadných zdravotných problémoch a potrebe zdravotného zásahu a ošetrenia počas behu, preto vás žiadame, aby ste k vyplneniu údajov pristúpili zodpovedne, poskytnuté informácie slúžia na vašu ochranu.

Trať
Dovoľujeme si všetkých bežcov požiadať, aby pri radení sa do štartového koridoru prihliadali na svoju aktuálnu
športovú výkonnosť a do prednej časti koridoru sa radili „rýchlejší“ bežci. Preukážete si tak aj vzájomnú ohľaduplnosť a celý priebeh štartu bude plynulejší a bezpečnejší. Koridor je pri oboch behoch rozdelený na 4 zóny. 

Všetky zmeny smeru na trati budú vyznačené zábranami, smerovými páskami, prípadne pretekári budú navigovaní organizátormi. Každý kilometer pretekovej vzdialenosti bude vyznačený na vertikálnych ukazovateľoch.

Občerstvenie
Občerstvovacia stanica pri disciplíne „Desiatka s Birellom“ je umiestnená približne na 5,1 km (voda) na konci
Prístavnej ulice pred výbehom na Most Apollo.
                           
Lekárska pomoc
Na trase behu, rovnako tak v cieli, sa bude nachádzať zdravotná služba, ako aj vozidlá záchrannej služby.
 
Cieľ
Po prebehnutí cieľom budú pretekári plynule prechádzať zúženým koridorom, kde dostanú účastnícku medailu a 
občerstvenie. 
                           
Vyhlasovanie výsledkov
Na hlavnom pódiu na Námestí M.R.Štefánika v Eurovea. Minimaratón - približne o 14:45 hod., desiatka približne o 17:15 hod. Počas podujatia môžete sledovať online výsledky na www.sportsofttiming.sk. Neoficiálne výsledky budú zverejnené v sobotu 07.04.2018 v podvečerných hodinách a oficiálne výsledky vo štvrtok 12.04.2018 na web stránke www.sportsofttiming.sk a www.bratislavamarathon.com.

 

Parkovanie a príjazd do Eurovea

Využívajte prosím najmä vjazd/výjazd „Ružinov“ - bude počas dňa len s minimálnymi obmedzeniami.

  1. Detailný popis vjazdu/výjazdu „Centrum“ je nasledovný:

    Od 09:30 do 17:30 hod bude uzatvorená Pribinova ulica v oboch smeroch bližšie pri Eurovea – od vjazdu na Pribinovu ulicu zo Šafárikovho námestia po Dopravný podnik Bratislava na Olejkárskej ulici.

    Príjazd do podzemných garáží „Centrum“ od Krupkovej ulice, ani výjazd z podzemných garáží „Centrum“ nebude v tom čase možný – využite prosím vjazd/výjazd „Ružinov“, ktorý bude bez obmedzení – na uvedenom úseku budú postupne prebiehať detské behy (10:00), senior run (12:00), minimaratón (14:00) a 10km beh (16:00).

    Po 17:30 hod – normálny režim

  2. Vjazd/výjazd „Ružinov“ bude bez obmedzení počas celého dňa s výnimkou krátkeho 5 minútového úseku o 12:00 hod pri štarte Senior run, o 14:00 hod. pri štarte minimaratónu a o 16:00 hod. pri štarte 10km behu.

    V prípade, ak budú podzemné parkoviská naplnené, využite prosím parkovacie plochy v okolí Eurovea, máte možnosť parkovať aj na vonkajšom parkovisku „Fáza 2“ v zadnej časti Eurovea smerom k Mostu Apollo, prípadne parkoviská na Vajanského nábreží, v centre mesta alebo na Tyršovom nábreží. Peší prístup do Eurovea bude počas celého dňa bez akýchkoľvek obmedzení. Rešpektujte prosím pokyny mestskej polície a usporiadateľov počas organizácie behov.

Generálny partner
Partner polmaratónu
Hlavný partner
Partner Minimaratónu
Partneri štafetového behu
Partner desiatky
Partner detských behov
Partneri zdravia
Športový partner
Oficiálny hotel
Produktoví partneri
Top partner
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Partneri
Sme súčasťou
AIMS
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375