ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Úprava MHD

ÚPRAVA
Mestskej hromadnej dopravy
Nedeľa 02.04.2017

Zmenené trasy električiek
Od cca 9:00 do 14:30 bude postupne prerušená premávka električiek na nábreží od Jesenského po tunel a na Krížnej v úseku od Amerického nám. po Vazovou.  V tomto čase nebudú električkami obsluhované zastávky Chatam Sófer, Most SNP, Nám. Ľ. Štúra, SND, Odborárske námestie. 
V čase od cca 9:30 do ukončenia jednotlivých uzávierok bude premávka električiek zabezpečená nasledovne:

 • Linka 1 medzi cca 10:00 - 12:00 nebude premávať. V tomto čase náhradnú dopravu do Petržalky zabezpečí náhradná električková linka X1 s trasou Štúrova (križovatka s Jesenského) - Šafárikovo nám. - Starý most - Jungmannova.
 • Linka 2 bude premávať po štandardnej trase so skráteným intervalom medzi spojmi.
 • Linka 3 medzi cca 9:30 a 12:00 bude premávať po okružnej trase: Rača - Račianske mýto - Blumentál - Americké nám. - Špitálska - Nám. SNP - Obchodná - Radlinského - Račianske mýto - Rača. Po cca 12:00 začne premávka po štandardnej trase.
 • Linka 4 pôjde obojsmerne po trase: Zlaté piesky - Vajnorská - Trnavské mýto - Krížna - Blumentál - Špitálska - Námestie SNP - Kapucínska - tunel - Karlova Ves - Dúbravka.
 • Linka 5 bude premávať po štandardnej trase.
 • Linka 8 v čase cca 9:30 - 12:30 nebude premávať, následne bude premávať po štandardnej trase, pri križovaní trasy maratónu môže prísť k meškaniam spojov.
 • Linka 9 bude v čase cca 9:30 - 12:30 premávať obojsmerne po trase: ŽST Nové Mesto - Vajnorská - Trnavské mýto - Vazovova - Blumentál - Americké námestie - Špitálska - Námestie SNP - Kapucínska - tunel - Karlova Ves. Následne bude premávať opäť do Ružinova, pričom uzavreté Odborárske nám. obíde cez Blumentál.
  • V Ružinove na Ružinovskej ul. bude počas presmerovania linky 9 premávať náhradná električková linka X9 medzi zastávkami Slovanet - Chlumeckého.

Zmenené trasy trolejbusov po 9:30

 • Linky 201 a 202 budú premávať po skrátenej trase z Dolných honov len po Ružovú dolinu (obratisko Mliekárenská) a späť.
 • Linka 205 bude premávať po presmerovanej trase Rádiová - Trnavská - Zimný štadión - Trnavské mýto - Račianske mýto - Hlavná stanica a späť.
 • Linka 207 bude premávať po presmerovanej trase ŽST Ž. Studienka - Valašská - Palisády - Hodžovo nám. - Nám. slobody - I. Karvaša - Blumentál - Račianske mýto - Trnavské mýto - Zimný štadión a späť. Nástupište a výstupište Zimný štadión bude na zastávke linky 39 na Trnavskej ceste.
 • Linka 208 bude premávať po presmerovanej trase Šulekova - Hodžovo nám. - Koliba a späť.
 • Linka 209 bude premávať po presmerovanej trase Kramáre - Pražská - Račianske mýto - Trnavské mýto - Jelačičova a späť.
 • Linka 210 bude premávať po presmerovanej trase Hlavná stanica - Račianske mýto - Trnavské mýto - Jelačičova a späť.
 • Linka 212 bude rozdelená na dve časti, ktoré budú premávať po trasách:
  • ŽST Ž. Studienka - Kramáre - Pražská - Trnavské mýto - Račianske mýto - Zimný štadión - Trnávka, Hanácka
  • Ružová dolina - Prievozská - Mierová - Cintorín Vrakuňa.

Jednotlivé linky sa vrátia na svoje štandardné trasy operatívne po ukončení príslušných uzávierok komunikácií.
Zmenené trasy autobusov po 9:30

 • Linka 21 bude premávať po skrátenej trase Devínska Nová Ves - Patrónka - Šancová - Račianske mýto - Šancová - Trnavské mýto - Legionárska - Šancová - Patrónka - Devínska Nová Ves. Zastávka Trnavské mýto bude priebežná konečná na zastávke linky 39.
 • Linka 25 pôjde z Trnavského mýta cez Legionársku a od Račianskeho mýta po svojej trase do Volkswagenu.
 • Linka 28 bude od začiatku premávky cca do 18:00 premávať po skrátenej trase z Devínskej Novej Vsi po Most SNP, kde zastaví na zastávkach linky 29.
 • Linka 39 bude v smere k Cintorínu Slávičie údolie okrem štandardných zastávok obsluhovať navyše zastávky Astronomická (ako 67 a 87).
 • Linka 50 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Haburská a Aupark obchádzkou, na ktorej zastaví na zastávkach Solivarská, Bratislavská župa, Mliekárenská a Prístavný most. V smere k OD Slimák zastaví navyše aj na zastávke Farského na Farského ulici.
 • Linka 66 bude premávať po okružnej trase Prievoz, Domkárska - Kaštieľska - Mierová - Prievozská - Bajkalská - Trenčianska - Ružová dolina - Miletičova - Prievozská - Mierová - Kaštieľska - Prievoz, Domkárska. Medzi zastávkami Krásna (smer Ružová dolina) a Mierová (smer Domkárska) zastaví na zastávkach Kaštieľska, MiÚ Ružinov, Hraničná - Retro, Pažítková, Mliekárenská, Ružová dolina, Miletičova - BBC1, Prievozská, Hraničná - Retro a MiÚ Ružinov.
 • Linka 68 bude premávať po trase Petržalka, Holíčska - Ekonomická univerzita - Prístavný most - Bajkalská - Trnavská - Trnavské mýto - Račianske mýto a späť. Na obchádzke zastaví na zastávkach Prístavný most, Mliekárenská, Drieňová (ako 66), Bajkalská, Zimný štadión, Trnavské mýto (ako linka 39) a Račianske mýto. Na Račianskom mýte zastaví na Legionárskej aj Šancovej ul.
 • Linka 70 bude premávať po skrátenej trase z Podunajských Biskupíc po Autobusovú stanicu a spät. Nástupná zastávka Autobusová stanica bude v náhradnej polohe na Páričkovej ulici.
 • Linka 87 bude medzi zastávkami Ekonomická univerzita a Lúčna premávať obchádzkou cez Prístavný most bez zastavenia.
 • Linka 88 budemedzi zastávkami Ekonomická univerzita a Autobusová stanica premávať obchádzkou cez Prístavný most, pričom zastaví na zastávkach Prístavný most, Prievozská, BBC1 Plus - Miletičova, Novohradská, Svätoplukova/Košická. Nástupná zastávka Autobusová stanica bude v náhradnej polohe na Páričkovej ulici.
 • Linka 90 bude premávať po trase Rusovce - Ekonomická univerzita - Einsteinova - Most SNP. Medzi zastávkami Most SNP a Ekonomická univerzita pôjde bez zastavenia.
 • Linka 96 bude premávať medzi zastávkami Prístavný most a Haburská obojsmerne obchádzkou, na ktorej zastaví na zastávkach Mliekárenská, Drieňová, Bratislavská župa a Solivarská.
 • Linka 98 bude mimoriadne zastavovať na zastávke Drieňová (ako 66).

Jednotlivé linky sa vrátia na svoje štandardné trasy operatívne po ukončení príslušných uzávierok komunikácií.

 

Generálny partner
Partner polmaratónu
Hlavní reklamní partneri
Partneri štafetového behu
Partner desiatky
Partneri zdravia
Oficiálny hotel
Oficiálny nápoj
Produktový partner
Top partneri
Partner časomiery
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Partneri
Sme súčasťou
AIMS
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375