ČSOB Bratislava Marathon High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

7. ročník ČSOB zimná séria 2018

PROPOZÍCIE

„ČSOB ZIMNÁ SÉRIA 2018“

Pokyny a základné informácie
Usporiadateľ: BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s občianskym združením Bratislavský maratón, Mestské lesy Bratislava,  Eurovea

Termín:                 

1.   13.01.2018 – sobota  - Železná studnička (Bratislava)
2.   10.02.2018 – sobota  - Bratislava, Petržalka - Draždiak - ProCare Medissimo
3.   10.03.2018 – sobota  - Eurovea (Bratislava)
                                                                             
Štart behu:            10:30 hod.  Štart detských behov
                              11:00 hod.  Štart - 12,0 km behu (kráľovský beh)
                              11:10 hod.  Štart -   6,0 km behu (hobby beh)

Dĺžka trate:

A) deti : 300m/600m/800m
B) dospelí : 6km (hobby beh) alebo 12 km  (kráľovský beh)         
      
Partizánska lúka – 6 km a 12 km – každý beh má samostatnú trať
Petržalka - Draždiak – 6 km okruh – každý beh má samostatnú trať
Eurovea – 6 km a 12 km - každý beh má samostatnú trať

Bonus: Medaila pre každého účastníka v detskej aj dospelej kategórii, ktorý absolvuje všetky tri preteky (bez ohľadu na vzdialenosť). Medaile sa budú dávať na záverečnom preteku pri dobehu do cieľa.  

Zvýhodnená cena štartovného pri prihlásení sa na všetky 3 preteky – 30 Eur.  

Špeciálny hodnotiaci systém „ ČSOB Zimná Séria 2018

Po treťom z behov sa uskutoční aj sumárne vyhodnotenie dosiahnutých výsledných časov za tri behy.  Po skončení všetkých troch behov sa vytvoria samostatné výsledkové listiny, kde sa zrátajú časy pretekárov, ktorí štartovali na všetkých troch behoch (v jednej disciplíne) a tak budú vyhodnotení.

Hlavní funkcionári:            
Riaditeľ pretekov: Jozef Pukalovič
Hlavný rozhodca: Marcel Matanin

Prihlášky:

 • online prostredníctvom predpredaj.sk, bratislavamarathon.com (do 10.01.2018, do 07.02.2018, do 07.03.2018)
 • osobne počas prezentácie pred jednotlivými behmi 
  Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, prípadne priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte registracia@becool.sk.

Pred podujatím vám na váš email zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti. Na podujatie je potrebné priniesť aj vytlačené 3 dokumenty, ktoré potrebujete k prevzatiu štartového balíka.

Ide o nasledovné dokumenty:

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, nájdete tu;
 • Prehlásenie o zdravotnom stave, nájdete tu;
 • Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu (v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka / vrátane prevzatia štartového balíka inej štafety ako tej, ktorej ste členom) - postačujúce je ručne napísané splnomocnenie

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte registracia@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. 
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 07.01.2018, 04.02.2018, resp. 04.03.2018 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v ďalšom preteku, resp. v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v týždni konania podujatia, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia, resp. na ďalšom preteku zo série.

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.

Dĺžka trate a detské kategórie chlapci a dievčatá:
• A – do 7 rokov (rok narodenia 2011 a mladší) – 300 m
• B – 8 a 11 rokov (rok narodenia 2010 a 2007) – 600 m
• C – 12 a 15 rokov (rok narodenia 2006 a 2003) – 800 m
- pobeží sa – po chodníkoch v lesnom prostredí Partizánskej lúky – v Petržalke okolo Draždiaku – na promenáde v OC Eurovea

Vekový limit: 18 rokov  (rok narodenia 2000 a starší). Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť s písomným súhlasom zákonného zástupcu behu na 6 km (písomný súhlas je súčasťou „prehlásenia o zdravotnom stave“, ktorý je potrebný priniesť na prezentáciu).

Kategórie: 

Muži:

 • M hlavná kategória                     (rok narodenia 1979 – 2000)
 • M40 –  vek 40 – 49 rokov             (rok narodenia 1969 – 1978)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov              (rok narodenia 1959 – 1968)
 • M60 – vek 60 a viacej rokov         (rok narodenia 1958 a skôr)

Ženy:

 • Ž hlavná kategória                       (rok narodenia 1979 – 2000)
 • Ž40  – vek 40 – 49 rokov              (rok narodenia 1969 – 1978)
 • Ž50  – vek 50 – 59 rokov              (rok narodenia 1959 - 1968)
 • Ž60 – vek 60 a viacej rokov           (rok narodenia 1958 a skôr)

                 
Účastnícky limit: 1000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, kedy mu systém pridelí štartové číslo a je uvedený v štartovej listine.  

Časový limit: 1:30 hod od štartu behu.  

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: OC Retro – Bratislava marathon running store, Nevädzová 6, 82101
(v prípade, ak by došlo k zmene alebo úprave lokality, budeme vás informovať)

1. ČSOB zimná séria 13.01.2018:
- vo štvrtok - 11.01.2018 od 12:00 do 18:00 hod.
- v piatok - 12.01.2018 od 12:00 do 18:00 hod.
- v sobotu - 13.01.2018 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

2. ČSOB zimná séria 10.02.2018:
- vo štvrtok - 08.02.2018 od 12:00 do 18:00 hod.
- v piatok - 09.02.2018 od 12:00 do 18:00 hod.
- v sobotu - 10.02.2018 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

3. ČSOB zimná séria 10.03.2018:
- vo štvrtok - 08.03.2018 od 12:00 do 18:00 hod.
- v piatok - 09.03.2018 od 12:00 do 18:00 hod.
- v sobotu - 10.03.2018 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

Pokiaľ to bude možné, prosíme vás aby ste si štartové balíky vyzdvihli pred samotným dňom kedy sa beh koná (štvrtok, piatok), vytvoríte tým možnosť najmä mimo bratislavským účastníkom, ktorí prídu až v deň preteku, absolvovať flexibilnejšiu prezentáciu tesne pred štartom behu.

Štartovné - v závislosti od dátumu platby:      

A) Deti – jednotné štartovné 3 ,- €

B) Dospelí

1. ČSOB Zimná Séria 13.01.2018:       
- do 07.01.2018 – 12,-€                                       
- od 08.01.2018 – 14,-€                                       

2. ČSOB Zimná Séria 10.02.2018:       
- do 04.02.2018 – 12,- €                                       
- od 05.02.2018 – 14,-€                                       

3. ČSOB Zimná Séria 10.03.2018:       
- do 04.03.2018 – 12,-€                                        
- od 05.03.2018 – 14,-€                                          

Pri prihlásení a zaplatení celej zimnej série je zvýhodnená cena 30,-€.  

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku !!! Verifikovať svoju účasť si môžete v štartovej listine podujatia na stránke podujatia bratislavamarathon.com.

Štartový balíček zahŕňa:

 • štartové číslo s menom (pri registrácii a platbe do skončenia výhodnejšej registrácie)
 • občerstvenie v cieli a na trati (čaj alebo voda, v závislosti od počasia)
 • ovocný bufet v cieľovom zázemí
 • čip na meranie času (čip bude umiestnený na štartovom čísle)
 • SMS s výsledným časom, ak pretekár zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu
 • možnosť uschovať si osobné veci v úschovni
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie

Možnosti platenia štartovného:

 • platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu – táto forma úhrady vám umožní  hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov
 • osobne na mieste prezentácie účastníkov, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.
Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Meranie časov: Meranie času zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK pomocou čipov. Čip je umiestnený na zadnej strane štartového čísla. Štartové číslo spolu s čipom získa pretekár na prezentácii pri prevzatí štartového čísla. Štartové číslo ani čip sa nevracajú. Pri detských behoch bude zmeraný čas a vyhodnotený výsledok prvých troch detí – dievčatiek aj chlapcov.

Výsledky: Výsledkový servis zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na sportsofttiming.sk a následne aj na bratislavamarathon.com

Vecné ceny:          
1. Prvé tri ženy a prví traja muži podľa vekových kategórií jednotlivých behov získajú vecné ceny.
2. Celkový víťaz v mužskej a ženskej kategórii vyhodnotený po súčte všetkých časov získa špeciálnu cenu víťaza „ČSOB zimnej série 2018“.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com

Kontakty: registrácia: - telefón: 0904 404 638, e-mail: registracia@becool.sk
                        šport: - telefón: 0911 878 624, e-mail: erik@becool.sk

Šatne a úschovňa: V priestoroch štartu samotného behu.

WC: Využite toalety v priestoroch konania samotného behu.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Tešíme sa na Vás !!!

Generálny partner
Partner polmaratónu
Hlavný partner
Partner Minimaratónu
Partneri štafetového behu
Partner desiatky
Partner detských behov
Partneri zdravia
Športový partner
Oficiálny hotel
Produktoví partneri
Top partner
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Partneri
Sme súčasťou
AIMS
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375