ČSOB Bratislava Marathon Volkswagen Slovakia Run and Fun High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Bratislavský maratón o.z.

Bratislavský maratón je občianske združenie riadne registrované na Ministerstve vnútra SR, ktoré v spolupráci so svojimi partnermi organizuje bežecké podujatia a ďalšie športové aktivity propagujúce beh a šport ako významný faktor rozvoja zdravého životného štýlu. Akcie sú primárne určené pre širokú verejnosť, pre všetky vekové a výkonnostné kategórie, deti aj dospelých.

Medzi najvýznamnejšie aktivity patrí organizácia Bratislavského maratónu, najväčšieho bežeckého podujatia organizovaného na Slovensku, Bratislavského nočného behu, ktorý sa za 4. roky svojej existencie stal jedným z najobľúbenejších a najmasovejších podujatí v Bratislave, ale aj organizácia behov pre vybrané skupiny športovcov, ako napr. Ženský beh pre dámy alebo Štafetový beh pre 3-členné družstvá zložené z kolegov, rodinných príslušníkov č či kamarátov. Nielen samotné bežecké podujatia, ale aj množstvo sprievodných aktivít organizovaných počas celého roka, ako sú tréningové programy, propagácia správnej výživy, inovatívnych tréningových metód a participácia na založení Bratislava Marathon Running Club, dotvárajú rámec aktivít nášho občianskeho združenia.

Neoddeliteľnú súčasť aktivít občianskeho združenia tvorí každoročne aj podpora sociálnych (Združenie na pomoc detskej onkológii, UNICEF) a rozvojových projektov (dm šport zóna – dobudovanie detských ihrísk o športové prvky), ktoré prispievajú podpore tých skupín obyvateľov, ktorí sú na pomoc odkázaní i celkove k rozvoju nášho mesta.

Aby sme mohli tieto zmysluplné aktivity realizovať v prospech všetkých cieľových skupín, potrebujeme naplniť príjmovú časť nášho rozpočtu prostriedkami na ich financovanie.

Daňový systém Slovenskej Republiky všetkým každoročne ponúka možnosť rozhodnúť, ako bude použitá časť zo sumy, ktorú odvádzame do štátneho rozpočtu. Aj vy tak máte jedinečnú príležitosť priamo ovplyvniť, kam budú smerovať 2% z Vašich daní.

Ak Vás zaujali naše aktivity a oslovil rozsah a zameranie našich projektov, ktoré vytvárame a podporujeme, veľmi radi by sme Vás požiadali, aby ste využili možnosť a poukázali 2% z Vašich daní práve nášmu občianskemu združeniu.
 
Pripravený formulár na poukázanie 2% z daní si môžete stiahnite vo formáte .pdf.

Ďalšie tlačivá:


Peňažnú sumu môžete poukázať na číslo účtu: 4016749612/7500 (ČSOB, a.s.) Ďakujeme

 

Generálny partner
Partner polmaratónu
Hlavní reklamní partneri
Partneri štafetového behu
Partner desiatky
Partneri zdravia
Oficiálny hotel
Oficiálny nápoj
Produktový partner
Top partneri
Partner časomiery
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Partneri
Sme súčasťou
AIMS
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375