ČSOB Bratislava Marathon Volkswagen Slovakia Run and Fun High Tatras Night Run RUNNING GALA Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Propozície

„Beh pre zdravé pľúca 2016“

Pokyny a základné informácie

Usporiadateľ: TAJPAN s.r.o  , Vážska 1, 821 05 Bratislava 
Spoluorganizátor: BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika  

Termín: 22.6.2016 Eurovea Bratislava (Pribinova ul.)
                                                                             
Štart behu: 20:30 hod

Dĺžka trate: 3,7 km

Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov: Jozef Pukalovič
Hlavný rozhodca: Marcel Matanin

Prihlášky: On-line a osobne
- On-line    bratislavamarathon.com (do  20.06. 2016)
- Osobne  počas prezentácie pred samotným behom 

Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line v rámci prihlasovacieho systému. Pri registrácii priamo na mieste je možné platiť cez platobný terminál alebo v hotovosti v prípade, ak nebude naplnený účastnícky limit 1000 bežcov. Pri problémoch s platbou kontaktujte info@becool.sk.
Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe.

Pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) je vhodné si už priniesť vyplnené tlačivá: prehlásenie o zdravotnom stave a súhlas so spracovaním osobných údajov. Urýchlite tým výdaj štartového balíku. Odporúčame si priniesť vytlačené "Potvrdenie o vykonanej platbe", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. Ak chcete prevziať štartový balík za inú osobu, je nutné doniesť od nej vyplnené a podpísané uvedené tlačivá prehlásenia a súhlasu.

Vekový limit na trať 3,7 km: 15 rokov  (rok narodenia 2001 a starší). Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu zúčastniť s písomným súhlasom zákonného zástupcu (písomný súhlas je súčasťou „prehlásenia o zdravotnom
stave“, ktorý je potrebný priniesť na prezentáciu. 

Kategórie:
Muži
Ženy

Účastnícky limit:   1000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, kedy mu systém pridelí štartové číslo a je uvedený v štartovej listine.  

Časový limit: 1:00 hod od štartu behu.  

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: stan na Námestí M. R. Štefánika (Eurovea)

Štartovné
a) grátis pre účastníkov kongresu
( v rámci kongresového poplatku)
b) dospelí  5 €
c) deti 2 €

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku !!!

Štartový balíček zahŕňa:

  • štartové číslo s menom (pri registrácii a platbe do 15.6.2016)
  • občerstvenie v cieli  (ovocie a  voda)
  • možnosť uschovať si osobné veci v úschovni
  • možnosť využiť šatne na prezlečenie

Možnosti platenia štartovného:

  • platobnou kartou – táto forma úhrady vám umožní  hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov
  • osobne na mieste prezentácie účastníkov je možné platiť cez platobný terminál alebo v hotovosti, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Meranie časov: Čas je meraný ručne len prvým trom pretekárom v mužskej a ženskej kategórií. Štartové číslo získa pretekár na prezentácii pri prevzatí štartového balíčka.

Vecné ceny: Prvé tri ženy a prví traja muži v celkovom poradí získajú vecné ceny.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com

Kontakty: telefón: 0904 404 638, e-mail: info@becool.sk

Úschovňa: V priestoroch Slovenského Národného Divadla.

ŠatneMužské a ženské šatne v blízkosti štartu a cieľa

WC: Využite toalety v priestoroch Slovenského Národného Divadla.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii zdravotná služba
Organizátori podujatia si vyhradzujú právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti.

Tešíme sa na Vás !!!

Organizátor
Hlavný mediálny partner
Partneri
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375